Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir Pabradės „Ryto“ gimnazija įgyvendina ugdymo erdvių modernizavimo projektą

2018-10-12

2018 m. sausio 17 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA- R-724-01-0027 „Švenčionių r. Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos edukacinių erdvių efektyvinimas“. pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“. Projektas bus įgyvendinamas iki 2019 m. liepos 31 d.

Planuojamas projekto biudžetas – 118619,07 EUR. Lėšos skiriamos iš Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžeto.

Projekto tikslas – pagerinti Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinių ugdymosi kokybę, sukuriant kūrybiškumą skatinančią erdvę. Gimnazijai itin trūksta modernios ir šiuolaikiškos aktų salės. Iki projekto įgyvendinimo gimnazija naudojasi sena sporto sale kaip aktų sale, tačiau ji neatitinka nei higienos normų, nei reikalavimų, nei mokinių bei pedagogų poreikių.

Siekiant pagerinti Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos ugdymo kokybę, bus modernizuojama aktų salė ir sukuriama vientisa, moderni bei kūrybiškumą skatinanti erdvė. Modernizuotoje ir šiuolaikiniams mokinių poreikiams pritaikytoje patalpoje įrengiamos trys atskiros erdvės: vestibiulis, choreografijos patalpa ir aktų salė su scena bei sėdimomis vietomis. Patalpų atskyrimui naudojamos transformuojamos pertvaros, kad būtų galimybė jas sujungti įvairių koncertų ir pasirodymų metu. Tokiu būdu bus sudarytos sąlygos organizuoti įvairius švietimo, kultūrinius renginius. Choreografijos patalpoje vyks šokių kolektyvų repeticijos, o, esant poreikiui, bus galima naudoti ir kitai mokinių užklasinei veiklai (teatro, muzikos, choreografijos ir kitoms veikloms). Veiklai vykdyti bus įsigyti modernūs, transformuojami ir daugiafunkciniai baldai bei reikalinga įranga.

Šiuo metu baigiamas rengti aktų salės kapitalinio remonto projektas, kurį įgyvendinus, patalpos pasikeis neatpažįstamai.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos informacija


Projektas „Atraskime Šimtmečio paveldą“

2018-10-11

2018 m. rugsėjo 12 d. – spalio 12 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vykdomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis projektas „Atraskime Šimtmečio paveldą“.
2018 m. rugsėjo 21 d. gimnazijos 7-8, I-IV klasių mokiniai, istorijos mokytoja R. Mateikienė, biologijos mokytoja Z. Daškevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Alinauskienė dalyvavo mokomojoje – pažintinėje išvykoje į Aukštaitijos nacionalinį parką, Sirvėtos regioninį parką. Išvykos metu moksleiviai aplankė Cirliškio dvaro sodybos statinių kompleksą, Šventos dvaro sodybos fragmentus, Labanoro mūšio partizanų kapus, Reškutėnų paminklą Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Vytautui, „Ryto“ draugijos Reškutėnų pradžios mokyklą, Pabradės ir Švenčionių žydų kapines, kurios metu rinko medžiagą apie istorinius ir etnokultūrinius šimtmečio objektus.


Projekto „Atraskime Šimtmečio paveldą“ Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vykdymas

2018-10-02

Rugsėjo mėnuo mokiniams – tai ne tik nauji mokslo metai, bet tai ir nauji, įdomūs projektai.  Pabradės „Ryto“ gimnazijoje rugsėjo-spalio mėnesiais vykdomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio valstybės biudžeto lėšomis projektas „Atraskime Šimtmečio paveldą“.

2018 m. rugsėjo 21 d. dieną 8, I-III gimnazijos klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoja metodininke Danguole Grincevičiene ir lietuvių kalbos mokytoja metodininke Asta Andrijauskiene bei bendradarbiaujant su Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centru vykdė projekto „Atraskime Šimtmečio paveldą“ edukacinę programą „Labanoro apylinkių partizaninio judėjimo vietomis“, dalyvavo žygyje su dviračiais Linkmenys (Ignalinos r.) – Kaltanėnai (Švenčionių r.) palei Lietuvos-Lenkijos demarkacinę liniją „Šimtmečio objektai Lenkijos okupuotame Švenčionių krašte“. Renginio metu buvo aplankytos Švenčionių krašto pokario laisvės kovų vietos Labanoro girioje, tai „Kauno“ ir „Margio“ bunkeriai. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktorius Kęstutis Lisauskas atskleidė mokiniams šio krašto istorinį palikimą, o istorijos mokytoja Danguolė Grincevičienė papasakojo mokiniams apie 1945 m. kovo mėnesį šioje vietoje vykusias Kiauneliškio kautynes tarp partizanų bei  NKVD ir reguliarios armijos dalinių, supažindino su Lietuvos partizanų kovų taktika, buitimi, jų kovų reikšme ir indėliu į pokario laisvės kovas. Vėliau mokiniai nuvyko prie paminklo skirto Lietuvos pasieniečiams Linkmenų miestelyje, saugojusiems Lietuvos ir Lenkijos demarkacinę liniją ir klausėsi labai įdomaus kraštotyrininko Antano Žilėno pasakojimo, kuris rinko apie tai medžiagą ir parašė dviejų dalių knygą „Parubežys ir parubežiniai“. Autorius pasidžiaugė, kad Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai domisi savo krašto istorija ir pirmieji, kurie čia apsilankė nuo paminklo atidarymo bei susitiko su juo.

Skaityti daugiau …


Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos minėjimas

2018-09-22

Švenčionių rajono Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos mokiniai kartu su istorijos mokytoja Danguole Grincevičiene ir lietuvių kalbos mokytoja Asta Andrijauskiene rugsėjo 21 dieną paminėjo Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną pilietine iniciatyva ,,Atminties kelias“, aplankydami Švenčionėlių žydų senosiose kapinėse esantį holokausto aukų kapą.


2018-08-27


Mokomoji-pažintinė išvyka į Užsieniečių registracijos centrą

2018-05-23

2018 m. gegužės 22 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai kartu su geografijos mokytoja Zita Čičiurkiene ir kūno kultūros mokytoju Genadij Kozlovskij lankėsi Užsieniečių registracijos centre. Vyresnioji specialistė Janina Brovko supažindino mokinius su  pagrindiniais centro uždaviniais, jo veikla, gyventojais, išsiuntimo iš šalies procedūromis bei darbuotojų profesijomis. Gimnazistai sužinojo, kad centre vienu metu gali būti apgyvendinti 186 užsieniečiai: 94 nelegalūs migrantai ir 88 prieglobščio prašytojai. Mokiniai domėjosi Užsieniečių registracijos centro gyventojų kilmės šalimis, gyvenimo sąlygomis bei vaikų mokymosi galimybėmis. Lydimi centro darbuotojų apžiūrėjo centro teritoriją, įkurtą vaikų darželį ir valgyklą.

Dėkojame Užsieniečių registracijos centro vyresniajai specialistei Janinai Brovko už išsamų pasakojimą apie centro veiklą ir nuoširdų bendravimą su mokiniais.


Dalyvavimas Lietuvos moksleivių chorų festivalyje „Dainų mozaika“

2018-05-21

2018 m. gegužės 20 dieną  Pabradės „Ryto“  gimnazijos merginų choras „Sons de Musique“, vadovaujamas muzikos mokytojos Editos Rudinskienės,  dalyvavo  Lietuvos moksleivių chorų festivalyje „Dainų mozaika“, kur atliko tris dainas:  „Dėl tos dainos“, „Sodauto“, „Baltas paukštis“.

Vaikų choras „Ugnelė“ nuo  2004 m. pradėjo organizuoti  Lietuvos moksleivių chorų festivalį  „Dainų mozaika“.  Festivalyje susitinka jaunučių, jaunių ir mišrūs chorai iš įvairių muzikos studijų, bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų tam, kad susirastų naujų draugų, išgirstų, kokią muziką dainuoja chorai kituose miestuose, ir visiems garsiai pasakytų: „Dainuoju ir didžiuojuosi!“

2018 metais „Šimtmečio dainų mozaika“  festivalio  organizatoriai  meta iššūkį: ar mums pavyks surinkti 100 vaikų chorų ir taip Lietuvos šimtmečio akivaizdoje pasakyti, kad mūsų daug ir mes visi labai mylim Lietuvą?  Merginų chorui „Sons de Musique“ buvo labai smagu kartu su kitais chorų kolektyvais dainuoti vienoje gražiausių Vilniaus koncertų salių – Šv. Kotrynos bažnyčioje.


Dalyvavimas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono atvirų durų dienos renginyje

2018-05-18

Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos 4a ir 4b klasių mokiniai kartu su gausiu būriu kitų mokyklų pradinukų gegužės 17 dieną dalyvavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono atvirų durų dienos renginyje.

Mokiniai, apžiūrėdami ekspoziciją, susipažino su Lietuvos kariuomenės ginkluote, technika, įvairia įranga, maskuote. Jie galėjo pasimatuoti kario ekipuotę, įlipti į transporto priemones ir jas apžiūrėti. Daug teigiamų emocijų mokiniams sukėlė galimybė išbandyti savo taiklumą šaudant į taikinį. Pradinukai kantriai laukė, kol karės nupieš maskuotę ant jų veido. Jie susidomėję apžiūrinėjo XIV amžiaus Lietuvos kario ekipuotę. Skaniai valgė tikrą kareivišką košę ir gėrė gardžią arbatą!

Daug įspūdžių mokiniai patyrė žiūrėdami atvirų durų dienos renginio parodomąją programą. Jie smalsiai stebėjo kinologų ir jų šunų darbą. Pamatė ir palygino XIV amžiaus karių kovą bei šiuolaikinės kariuomenės karinę operaciją. Visi susižavėję žiūrėjo Garbės sargybos kuopos karių pasirodymą.

Dalyvaudami Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono atvirų durų dienos renginyje, mokiniai buvo aktyvūs ir smalsūs, o juos visur pasitiko draugiški ir malonūs kariai, kurie kantriai aiškino, rodė, pagelbėjo smalsiems pradinukams.

Gegužės 17 dieną vykęs Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono atvirų durų dienos renginys – tai tikra pilietiškumo, patriotiškumo, istorijos pamoka mokiniams.


Anglų kalbos spektaklis

2018-05-17

Anglų kalbos mokytoja Irena Žavoronkova ir jos anglų kalbos būrelio „Smalsiukai“ dalyviai paruošė ir gegužės 16 d. parodė pradinių klasių mokiniams bei jų mokytojoms ir priešmokyklinukams savo nuotaikingą lėlių spektaklį anglų kalbą „Chicken Licken“. Spektaklio metu mokiniai ne tik vaidino anglų kalba su savo pačių pagamintais personažais, bet ir dainavo angliškas daineles. Visi žiūrovai liko labai patenkinti ir sužavėti spektakliu.


Diskusija „Pabėgėliai pasaulyje ir Lietuvoje“ ir mokomoji- pažintinė išvyka į Generolo Silvestro Žukausko poligoną

2018-05-12

2018 m. gegužės 11 d. geografijos pamokos metu 7b klasės mokiniai ir Išlyginamosios klasės mokiniai, kurie atvykę į Lietuvą iš Tadžikistano, kartu su anglų kalbos mokytoja Irina Macanko ir geografijos mokytoja Zita Čičiurkiene  diskutavo apie pabėgėlius pasaulyje ir Lietuvoje. Rakhmonov Abdullo ir Rakhmonov Nasrullo įdomiai pristatė savo gimtosios šalies lankytinas vietas, papasakojo apie tradicijas ir papročius bei mokymosi ypatumus. Po diskusijos 7b klasės mokiniai vyko į atvirų durų dieną, kuri vyko Generolo Silvestro Žukausko poligone. Mokiniai apžiūrėjo ginkluotės ir technikos parodą, dalyvavo karinėse rungtyse ir estafetėse,  pasivažinėjo kariniais šarvuočiais bei pasivaišino kareiviška koše.