Netradicinė pamoka „Senovės lietuvių, kryžiuočių ir prūsų keliais“ kitoje aplinkoje

2018-11-30

Šiuolaikinė jauna asmenybė turi suvokti kultūrinio sąmoningumo reikšmę gyvenant Europoje ir globaliame pasaulyje, formuotis asmeninį kultūrinį tapatumą, ugdytis tarpkultūrinio bendravimo gebėjimus. Mokykla įpareigota dalį ugdymo proceso organizuoti ne pamokų forma,  bet už mokyklos ribų: muziejuose, bibliotekose, išvykose. Kiekviena patirtis mokinio įgyta mokantis įvairių dalykų kitoje aplinkoje palieka truputį kitokį atgarsį jų širdyse. Mokymasis tampa patrauklesnis, nes jie ne tik papildo savo žinių bagažą, bet ir patys gali  prisiliesti prie gyvos istorijos, aplankydami įvairias vietas, apie kurias girdėjo ar  skaitė knygose per pamokas. Taigi, mokymasis netradicinėje aplinkoje suteikia pamokos temai gyvenimišką pagrindą.

Ieškodami netradicinio ugdymosi galimybių trys mokytojos: istorijos Danguolė Grincevičienė, Ia gimnazijos klasės vadovė Violeta Šestakovskienė, anglų kalbos mokytoja Irena Žavoronkova  ir didžiulis įvairaus amžiaus Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinių būrys išvyko senovės lietuvių, kryžiuočių ir prūsų keliais link unikalaus šiaurės Lenkijos krašto, kuris žymi vieną didingiausių Lietuvos istorijos puslapių – kovas su Kryžiuočių ordinu. Paaugliai patyrė pasididžiavimą mūsų protėvių žygdarbiu, matydami Žalgirio mūšio lauką ir suprasdami, kad ši vieta yra artima kiekvieno lietuvio širdžiai. Valandėlė Griunvaldo mūšio lauke, daugybė legendinių istorijų apie Vytauto Didžiojo vedamus pulkus juos nukėlė ir priminė apie didingą bei garbingą tautos praeitį.

Mokiniai galėjo įsijausti ir pažinti Didžiųjų magistrų bei ordino riterių gyvenimą Malborko pilyje. Jiems didžiulį įspūdį paliko teatralizuotas viduramžių riterio pasirodymas ir jo pasakojimas apie gyvenimą, taisykles ir papročius  Kryžiuočių ordino sostinėje. Įspūdį paliko istorija apie Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio pabėgimą iš puikiai įtvirtintos pilies, nes niekam nepavykdavo pabėgti iš jos. Mokiniai teatralizuoto vaidinimo metu galėjo patys pasijausti šios tvirtovės belaisviais.

Išvykos dalyviai edukacinės programos metu susipažino su šiaurės Lenkijos krašto  architektūriniu bei dvasiniu paveldu, kurį iki šiol išlaikė dabartiniai valdytojai. Aplankė vieną žinomiausią Hitlerio būstinę Europoje „Vilko guolis“, kurią apžiūrėjo naktinio žygio metu, žavėjosi krikščioniškuoju Lenkijos pasididžiavimu ir „Baroko perlu“ – Šv.Lipkos bažnyčios ir vienuolyno ansambliu, vaikščiojo Hanzos pirklių miesto Gdansko gatvėmis, kuris nestokoja gotikos, renesanso bei manieristinio stiliaus pastatų įvairovės.

Mums, mokytojoms, belieka džiaugtis, kad mokiniai patyrė pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmą. Manome, būtent per truputį kitokį patyrimą mes juos ruošiame įvairiems gyvenimo iššūkiams. Džiaugiamės, kad  turime tokią galimybę savo mokiniais skiepyti  bendražmogiškas vertybes,  ugdyti sėkmingam komunikavimui būtinas geranoriško bendravimo ir tolerancijos nuostatas.  Mes pačios įgijome daug naudingos bei naujos keliavimo, bendravimo, buvimo kartu su mokiniais patirties kitoje aplinkoje už mokyklos ribų.

Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos istorijos  mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė ir Ia gimnazijos  klasės vadovė, psichologė Violeta Šestakovskienė

Skaityti daugiau …


Projekto ,,Atraskime Šimtmečio paveldą“ atgarsiai ir pilietiškumo pamoka Pabradės ,,Ryto“ gimnazijoje

2018-11-23

Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos 8 kl., Ib  ir II gimnazijos klasių mokiniai 2018 lapkričio 22 dieną susirinko į pilietiškumo pamoką, kuri buvo skirta Lietuvos kariuomenės 100-iui paminėti. Šioje pamokoje dalyvavo ir svečiai: kraštotyrininkas Antanas Žilėnas, kuris yra surinkęs medžiagą ir išleidęs 2 – jų dalių knygą ,,Parubežys ir parubežiniai“, Pabradės miesto kultūros centro Kultūrinės veiklos vadybininkė Rūta Baliukonienė.

Žiūrėdami vaizdo medžiagą apie Lietuvos kariuomenę pirmaisiais nepriklausomybės metais, buvo prisiminta jos kūrimosi istorija, įnirtingos kovos ginant mūsų jaunos Valstybės laisvę.

2018 m. rugsėjo 12 d. – spalio 12 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje buvo vykdomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis projektas „Atraskime Šimtmečio paveldą“. 2018 m. rugsėjo 21 d. dieną 8, I-III gimnazijos klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoja metodininke Danguole Grincevičiene ir lietuvių kalbos mokytoja metodininke Asta Andrijauskiene bei bendradarbiaujant su Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centru vykdė projekto „Atraskime Šimtmečio paveldą“ edukacinę programą „Labanoro apylinkių partizaninio judėjimo vietomis“, dalyvavo žygyje su dviračiais Linkmenys (Ignalinos r.) – Kaltanėnai (Švenčionių r.) palei Lietuvos-Lenkijos demarkacinę liniją „Šimtmečio objektai Lenkijos okupuotame Švenčionių krašte“. Taip pat 6a ir 8b klasės mokiniai savo įspūdžius ir žinias apie Lietuvos kariuomenę bei Partizanus įamžino piešiniuose, kuriais galėjo pasigrožėti visi renginio dalyviai.

Skaityti daugiau …


Kūryba – penas sielai

2018-11-22

2018 m. lapkričio 21 d. Tautinių mažumų departamente vyko Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos organizuotas respublikinis skaitovų konkursas, kuriame dalyvavo ir skaitė savo kūrybos eiles mūsų gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Irena Kerulienė.

Visus sužavėjo su didele meile Lietuvai, be galo meistriškai mokytojos deklamuojami eilėraščiai. Klausytojai negailėjo gražių padėkos žodžių skaitovams. Konkurso laureatams įteiktos Departamento ir Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos padėkos. Gera buvo pasinerti į nuostabų gimtojo žodžio skambesį.


Dalyvavimas rajoninėje mažojoje mokslinėje konferencijoje „Simono Daukanto gyvenimo ir kūrybos odisėja“

2018-11-15

Lapkričio 14 d. mūsų gimnazijos 7, I, II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo  rajoninėje mažojoje mokslinėje konferencijoje „Simono Daukanto gyvenimo ir kūrybos odisėja“, skirtoje S. Daukanto 225-osioms gimimo metinėms paminėti, Švenčionėlių progimnazijoje. Išanalizavę konferencijos tikslą, uždavinius, mokiniai domėjosi žymiausio XIX a. tautinės lietuvių kultūros ideologo, plataus užmojo švietėjo, tautosakininko, kalbininko, akcentavusio gimtosios kalbos svarbą, asmenybe.

Eil. Nr.

Pranešėjo vardas, pavardė

Klasė

Pranešimo tema

Ruošusio mokytojo vardas, pavardė

1.

Alina Lukjanova

7a

Simono Daukanto asmenybė

Laima Jurevičienė

2.

Gabrielė Volskaitė

I gimnazijos

Kūrybinio Simono Daukanto
palikimo interpretacijos

Laima Jurevičienė

3.

Violeta Bučinskaitė

II gimnazijos

Sodo ir miško tema Simono
Daukanto kūrinyje „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių

Lina Zalagienė

Mokiniai, skaitydami pranešimus, pagilino istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros žinias, lavino viešojo kalbėjimo įgūdžius, tobulino lyderystės kompetenciją. Dėkojame lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms Laimai Jurevičienei, Linai Zalagienei už gebėjimą sudominti, įkvėpti mokinius bei pagalbą ruošiant pranešimus, Švenčionėlių progimnazijai – už suteiktą galimybę dalyvauti konferencijoje.


Apsilankymas Reškutėnuose

2018-11-15

Lapkričio 13 dieną 3a klasės mokiniai išvyko į Tradicinių amatų centrą  Reškutėnuose  į mokomąją – pažintinę išvyką „Mūsų krašto senieji amatai“. Jos tikslas plėsti mokinių žinias apie senuosius mūsų krašto amatus. Trečiokėlius, mokytoją ir Fausto mamytę pasitiko ir į kulinarinio paveldo salę palydėjo centro etninės veiklos skyriaus vedėja, etnologė dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, kur mūsų dar laukė centro darbuotoja, meistrė, tradicinė amatininkė Jane Petkuniene, kuri vedė edukacinę programą „Abuolalis pečiuj kepė“. Nuplovus obuolius, sudėliojus į skardas ir pašovus į pečių, nuskubėjome į kitą užsiėmimą. Jo vadovė meistrė, tradicinė amatininkė Lida Puzyriova vedė edukaciją „Vilnos apdirbimo ypatumai: muiliuko kempinės vėlimas“. Atidžiai išklausėme meistrės pasakojimo, susipažinome su vilnos vėlėjo amatu, ėmėme velti vilną. Greitai mūsų delnuose išryškėjo spalvotos kempinėlės kontūrai. Vėliau pasigaminome vilnos pusgaminį, kurį užbaigsime mokykloje per dailės ir technologijų pamoką. Pertraukėlės metu, apžiūrėjome nuolatinę gamtos ekspoziciją. Trečios edukacijos „Viju viju ir suviju“, kurią vedė dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė metu, sužinojome apie advento laikotarpio vakarojimus ir visi draugiškai nusivijome vienybės apyrankes ir dar spėjome pažaisti smagų žaidimą.


Jaunimo idėjų konkurse triumfavo altruizmas: „Pasaulis juk nesisuka vien apie mus!!!”

2018-11-14

Ketvirtoji Vilniaus regiono savivaldybė, kurioje vyko jaunimo „Veiksmo diena“ – Švenčionys. Šešios mokinių komandos, iš viso 74 mokiniai, iš Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų susibūrė rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Jaunimo reikalų koordinatorė Inga Varnienė jiems surengė diskusiją su rajono savivaldybės tarybos nariais ir savivaldybės administracijos darbuotojais.

Jaunuoliai guviai uždavinėjo klausimus valdininkams: koks biudžetas bus skirtas jaunimui 2019 metais? Ar paremtumėte motyvacinius seminarus jaunimui? Ar galėtų savivaldybės tarybos nariai konsultuoti biudžeto skirstymo klausimais? Kokie planai, susiję su Adutiškio miestelio gyventojų gerove? Ar Švenčionių rajone vykdomi projektai, lavinantys protinius vaikų gebėjimus nuo darželinio amžiaus iki mokyklos baigimo? Taip pat mokiniai domėjosi, ar būtų galimybė laimėjusį projektą išplėsti respublikiniu mastu? Ar būtų galima autobusų tvarkaraštį suderinti su gyventojų poreikiais? Kokius leidimus reikia gauti iš savivaldybės, norint rengti jaunimo šventes? Kokie kriterijai yra svarbiausi išrenkant projektus, kuriems skiriamas finansavimas?

Praplėtę savo akiratį  šiomis temomis, jaunuoliai išsiskirstė į skirtingas patalpas savivaldybėje ir kūrė projektus, kurie pagerintų jaunimo būvį jų gyvenamosiose vietose. Pavakary įvyko idėjų mūšis, kurį moderavo Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius.

Skaityti daugiau …


Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

2018-11-06

Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijoje lapkričio 5 dieną vyko Programos ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ pristatymas. Projektą „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Programą mokiniams ir mokytojams pristatė kūrybos agentai Tomas Dapšauskas ir Rytis Jankauskas.

Projekto ,,Tyrinėjimo menas“ tikslas – atskleisti ir ugdyti mokinių XXI – ojo amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

Programa „Tyrinėjimo menas“ – „Kūrybinių partnerysčių“  programos patirtimi ir  modeliu pagrįsta mokyklų ir įvairių sričių kūrėjų bendradarbiavimo programa, skirta ugdyti moksleivių gebėjimus ypač kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą, bendrojo ugdymo procese.

Programos įgyvendinimo gimnazijoje metu intensyviame tyrinėjimo ir mokymosi procese dalyvaus 8a ir 8b klasės bei veiks ,,Mokytojų klubas“. ,,Mokytojų klubas“ – tai mokytojų profesinio tobulėjimo darbo vietoje modelis, suteiksiantis erdvę mokytojams bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų.

Tikimės, kad bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams ir kūrėjams, mūsų gimnazijoje bus įgyvendintas kūrybiško mokymosi projektas, tyrinėjantis mokiniams aktualias temas ir siekiantis teigiamų pokyčių, ugdant XXI a. mokinių gebėjimus.


Knygos pristatymas

2018-10-31

„Gyvenimo prasmė surandama atsirenkant

gyvenimo privalumus: matyk šalia esantį, kurk gėrį,

spalvink pasaulio būtį visomis vaivorykštės spalvomis,

nes saulė šviečia visiems“.

Vilhelmina Urbonienė

 

Ankstų trečiadienio rytą, 2018 m. spalio 31 d., gimnazijos mokytojai susirinko į Vilhelminos Urbonienės ir Andrejaus Gaidamavičiaus knygos „Minčių kryžkelėse“ pristatymą.

Autoriai papasakojo kaip gimė knygos rašymo idėja. „Minčių kryžkelėse“ – pamąstymų rinkinys, kurį sudaro mintys ir išgyvenimai, perteikti per tikrą savęs pažinimą, per patirtas nuoskaudas, džiaugsmus.

Knygą sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje įdėtos Andriaus mintys ir mokytojos Vilės komentarai, paaiškinimai. Antroje dalyje – Vilhelminos sukurtos esė.

Autoriai tikisi, kad ši knyga paskatins skaitovą apmąstyti savo pasaulėvoką, padės įveikti save, savo abejones.

Linkime malonių skaitymo akimirkų!


Vaiko konstitucija – penktoko rankose

2018-10-26

2018 m. spalio 25 d., minint Konstitucijos dieną, gimnazijoje lankėsi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities Švenčionių rajono vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Diana Kirilova ir Inga Vaitkevičienė. Specialistės supažindino mokinius su Vaiko teisių konvencija, Vaiko konstitucijos nuostatomis. Kiekvienam 5 klasės mokiniui įteikė suprantama kalba parašytą, gausiai iliustruotą Vaiko konstituciją, kuri patraukliai paaiškina pagrindines vaikų teises ir pareigas. Mokiniai susipažino su savo teisėmis, taip pat prisiminė savo pareigas, nuorodomis knygelės gale, kur vaikas, susidūręs su sunkumais, turėtų kreiptis pagalbos. Tai labai svarbu – kad vaikai augtų sąžiningais, atsakingais, aplinkiniams neabejingais piliečiais, nuo kurių priklausys ir Lietuvos ateitis.


Svečiuose aktorius-skaitovas Raimundas Lukšas

2018-10-23

2018 m. spalio 22 d. 1-4, 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje literatūros pamokoje, kurią vedė aktorius – skaitovas Raimundas Lukšas.

Pradinių klasių mokiniams aktorius skaitė ištraukas iš Astridos Lindgren knygos „Emilis iš Lionebergos“. Skaitovas puikiai perteikė šio kūrinio nuotaiką, skaitomus tekstus iliustravo piešiniais, aiškino nesuprantamus žodžius, šiltai ir šmaikščiai bendravo su mažaisiais klausytojais.

Mokiniai klausėsi prancūzų rašytojo Antuano de Sent  Egziuperi filosofinės pasakos „Mažasis princas“ ištraukų. Atskleisti ir įsiminti  skaitomo teksto pasaulį padėjo piešiniai. Aktorius Raimundas Lukšas atskleidė ir mokymosi mintinai paslaptį. Tekstą, kurį turi išmokti, būtina suprasti, daug svarbiau tai, kas yra po tekstu, – potekstė. Mokantis atmintinai labai svarbu išmokti mąstyti vaizdais.

I-IV gimnazijos klasių mokiniai klausėsi Renesanso poeto Jono Radvano herojinio epo „Radviliada“ ištraukų. Iš pradžių aktorius aptarė skaitomo kūrinio kontekstą, pristatė kūrinio istorinį aspektą, eilėdarą ir tik tada pradėjo skaityti. Kūrinį nelengva suvokti, bet svečias labai stengėsi, kad Tėvynės gynėjo Mikalojaus Radvilos Rudojo paveikslas mokiniams būtų labiau suprantamas ir artimesnis šių dienų skaitytojui.

Netradicinių pamokų metu klausytojai žavėjosi aktoriaus Raimundo Lukšo kalbos įtaigumu, meistrišku gebėjimu bendrauti bei skaitomų kūrinių menine verte. Laikas praleistas kartu kvietė apmąstyti skaitymo naudą.

Dėkojame aktoriui Raimundui Lukšui už nuoširdų bendravimą, pamokantį, stiprų aktoriaus žodį bei išsakytus patarimus!