2017 birželio mėn.

Šio mėnesio įrašai:

 
Paskelbė: , 2017-06-05

Jaunojo kolegos savaitė

Viešoji įstaiga „Lietuvos Junior Achievement“ ir profesinės savanorystės iniciatyva „„būsiu__“ gegužės mėnesį vykdė projektą „Jaunojo kolegos savaitė“, kurio tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis ir suteikti galimybę bent dienai pamatyti, kaip vyksta skirtingų sričių įstaigų, įmonių darbai iš arti. „Jaunojo kolegos savaitėje“ dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai.

Gegužės 30 d. II-III gimnazijos klasių mokiniai kartu su Nacionalinė mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojais kelias valandas praleido unikaliame gamtos apsuptyje įsikūrusiame pramogų komplekse ,,Dubingių žirgynas“ (Molėtų r. sav.).  Mokiniai ne tik  apžiūrėjo kaimo plėtros programos paramos lėšomis įgyvendintą projektą, bet  ir susipažino su verslo galimybėmis kaime, NMA veikla, dalyvavo viktorinoje, turėjo galimybę išbandyti patikrose naudojamus modernius ploto matavimo prietaisus, stebėti pakilusio drono nufilmuotus vaizdus, kuriais remiantis nustatoma tikrinamų laukų agrarinė būklė.

Paskelbė: , 2017-06-02

Olweus programos įgyvendinimas Lietuvoje ir Pabradės „Ryto“ gimnazijoje

Olweus patyčių prevencijos programa yra viena geriausiai žinomų patyčių prevencijos programų pasaulyje. Šios programos autorius profesorius Dan Olweus iš Bergeno universiteto Norvegijoje vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti patyčių reiškinį dar septintajame dešimtmetyje. OPPP paremta daugiau nei keturiasdešimt metų trunkančiais tyrimais ir yra taikoma ne tik Norvegijoje, bet taip pat ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje bei kitose šalyse. Nuo 2008 metų Olweus patyčių prevencijos programa pradėta sėkmingai taikyti ir Lietuvos mokyklose.

Olweus programa siekiama ilgalaikio poveikio – saugios, draugiškos, pasitikėjimu grįstos aplinkos mokykloje sukūrimo ir palaikymo. Mokslinių tyrimų metu nustatyta, jog šios programos dėka mokinių, kurie tyčiojasi ar iš kurių yra tyčiojamasi, sumažėja 20 – 70 proc., taip pat sumažėja asocialaus elgesio, tokio kaip vandalizmo, vagysčių, pamokų praleidinėjimo apraiškų; klasėje pagerėja socialinis mikroklimatas, padaugėja tvarkos ir disciplinos, atsiranda geresni tarpusavio santykiai, stiprėja teigiamas požiūris į mokyklą.

Olweus programa yra unikali tuo, kad į jos vykdymą įtraukiama visa mokyklos bendruomenė – mokyklos administracija, mokytojai, techninis personalas, mokiniai, tėvai. Patyčios vyksta ne tik atvirai, bet ir užmaskuotomis formomis, todėl ši problema reikalauja sutelktų, suderintų visos bendruomenės veiksmų. Olweus programos priemonės pirmiausia yra nukreiptos į kooperatyvų suaugusiųjų mokymąsi, komandinį darbą. Tik suaugusiesiems sutarus dėl bendrų principų, išsigryninus patyčių sąvokos prasmę, išmokus jas atpažinti, pradedama dirbti su vaikais.

Olweus programos įgyvendinimo metu visi mokyklos bendruomenės nariai (mokiniai, mokyklos darbuotojai, tėvai) supažindinami su patyčių sąvoka, mokosi jas atpažinti; patyčių atveju yra apibrėžtos procedūros, kaip elgtis, kad jos nesikartotų; patyčių atvejai fiksuojami patyčių registravimo žurnale, aprašomos visos aplinkybės ir veiksmai, kurių buvo imtasi joms sustabdyti; visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias; kiekviena mokykla pasirengia ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt.

Pabradės „Ryto“ gimnazija Olweus programą sėkmingai įdiegė 2015 – 2016 metais, o nuo 2017 metų toliau tęsia veiklas įgyvendindama programos kokybės užtikrinimo sistemą OPKUS, siekiant užtikrinti sistemingą darbą patyčių prevencijos srityje ir toliau palaikyti saugią bei  tarpusavio bendradarbiavimu paremtą mokyklos atmosferą.

2016 m. lapkričio mėnesį mokykloje buvo atlikta pakartotinė Olweus mokinių apklausa, kurioje sudalyvavo 258 mokiniai (88,1 proc.). Rezultatų analizė atskleidė, jog mokykloje bendras vaikų, patiriančių patyčias, rodiklis per metus sumažėjo 22 procentais. Daugiausia patyčių išlieka klasėje, kai joje nėra mokytojo, ir koridoriuose. Atsižvelgdama į šiuos duomenis, mokykla toliau  sieks taikyti specifines prevencines priemones, kurios mažintų patyčias būtent šiose mokyklos vietose. Taip pat apklausos rezultatai atskleidė, kad mokiniai pradėjo labiau pasitikėti mokyklos mokytojais. Padvigubėjo mokinių, pasisakančių apie patiriamas patyčias suaugusiems mokykloje (nuo 15 proc. 2015 m. iki 32 proc. 2016 m.). Šis procentas labai džiugina, jį bus stengiamasi didinti ir toliau. Taip pat mokinių buvo klausiama, ar dažnai mokytojai mokykloje bando sustabdyti patyčias. Net 60 procentų mokinių atsakė, kad mokytojai tai daro dažnai arba beveik visada. Tai rodo, jog mokiniai pastebi ir vertina mokytojų teigiamus veiksmus, o tai dažniausiai ir prisideda kuriant tarpusavio pasitikėjimą.

2017 m. mokykla toliau planuoja tęsti Olweus programos veiklas (mokytojai rinksis į tęstinį darbą Mokymosi ir supervizijų grupėse, mokiniams bus vedamos klasės valandėlės, bus vykdomos sistemingos patyčių stebėjimo ir intervencijos procedūros), o 2018 m. – sertifikuotis ir gauti tarptautinį Olweus mokyklos vardą.

Paskelbė: , 2017-06-02

Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).

Projektas apima daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvauja 30  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų partnerių.

Mūsų mokykloje š.m. balandžio mėnesį pradedamas tyrimas siekiant išbandyti, adaptuoti ir standartizuoti Lietuvai Vokietijos Hogrefe instituto CFT20-R metodiką vaikų akademinių gebėjimų atpažinimui.

Dalyvaudami šiame tyrime, padėsime kurti aukštesniųjų akademinių gebėjimų turinčių vaikų atpažinimo sistemą Lietuvoje bei prisidėsime prie šių vaikų ugdymo gerinimo.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto vadovę Ingą Nekrošienę, tel.: (8 5) 230 5372, inga.nekrosiene@sppc.lt.

Paskelbė: , 2017-06-01

Pradinių klasių mokinių mokslo metų pabaigos šventė

2017 m. gegužės 30 d. įvyko ilgai laukta pradinių klasių mokinių Mokslo metų pabaigos šventė. Gimnazijos direktorei Laimai Markauskienei įteikus Pradinio išsilavinimo pažymėjimus ketvirtokų mokytojoms Danutei Godliauskienei ir Ritutei Martinkėnienei, priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogėms Olgai Lukjanovai ir Lijanai Ivanauskienei – priešmokyklinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus, prasidėjo smagus koncertas „Atostogos kaime“. Priešmokyklinių ugdymo grupių vaikai ir pradinių klasių mokiniai šoko, dainavo, grojo įvairiais instrumentais. Koncerte savo kūrybos eiles skaitė gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja, ketvirtoko Eimanto Kerulio močiutė Irena Kerulienė, kartu su savo dukra trečioke Jekaterina Golovač dalyvavo mamytė Nina Golovač. Šventės pabaigoje, nuskambėjus smagiam trečiokų kapelos maršui, mažieji artistai visi kartu padainavo nuotaikingą dainą „Atostogos kaime“.