2018 kovo mėn.

Šio mėnesio įrašai:

 
Paskelbė: , 2018-03-31

Geri darbai keičia pasaulį

2018 m. kovo 30 d. IIa  gimnazijos klasės mokiniai kartu su klasės vadove Jelena Bulyčeva vyko į Švenčionių r. Šventos kaime įsikūrusius senelių globos namus, kuriuose gyvena 25 seneliai. Seneliai džiaugėsi pamatę  naujus veidus, galimybe pabendrauti su atvykusiais žmonėmis, papasakoti jiems savo gyvenimo istorijas, prisiminti gražiausius jaunystės metus. Besikalbant su senjorais, paaiškėjo, kad jie patenkinti gyvenimo sąlygomis, organizuojama veikla, džiaugėsi turėdami galimybę žaisti stalo žaidimus, spręsti kryžiažodžius, skaityti periodinę spaudą bei grožinę literatūrą. Mokiniai, vaikščiodami po senelių kambarius, bendravo, sveikino senjorus su artėjančiomis Šv. Velykomis, įteikė savo rankomis pagamintus krepšelius su Velykų simboliu – kiaušiniu. Nors ir dovanos buvo kuklios, tačiau seneliai labai džiaugėsi. Mokiniams buvo smagu pradžiuginti senelius, įdomu pasiklausyti jų istorijų, juolab  vienas senelių padeklamavo savo kūrybos eiles. Mokiniai jautėsi  atlikę gerą darbą. Jauku, šilta ir gera buvo bendrauti tiek su seneliais, tiek su šios įstaigos darbuotojais. Mokiniai  pažadėjo  senjorams po kurio laiko sugrįžti ir organizuoti koncertą.

Paskelbė: , 2018-03-29

Pamokos muziejuje ir Vilniaus senamiestyje

Mokiniams  reikia mokymo ne tik iš knygų ir sąsiuvinių, jiems reikia kitokio, mokymosi per patyrimą. Kovo 28 d. aštuntos klasės mokiniams buvo pasiūlytos neįprastos pamokos, kuriose nevertinama pažymiais. Ugdymo procesas prasidėjo seniausioje ir puošniausioje Vilniaus gatvėje. Pirmiausia, praėjus pro Aušros Vartus, su mokiniais patekome į senamiestį, kuriame gausu skirtingų architektūros stilių: renesanso, gotikos, baroko. Paskui keliavome Pilies gatve link Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų. Šia gatve senovėje į pilį važiuodavo karalių karietos, popiežiaus legatai, kitų šalių pasiuntiniai bei paprasti pirkliai.

Pamoka muziejuje „Valdžios ženklai ir rūmų ceremonialas“ kvietė vaikus diskusijai, koks turėtų būti valdovas, ar jis skiriasi nuo šiuolaikinio vadovo. Kalbėta apie tai, kaip atskirti valdovą nuo jo pavaldinio, kokie buvo pagrindiniai valdžios ženklai, kodėl karūnos buvo gaminamos iš aukso, ar jas nešiodavo ant galvos visą dieną. Muziejaus aplinka padėjo pajusti praeitį, sustiprinti emocinį įspūdį, nes buvo leidžiama paliesti senuosius eksponatus.  Mokiniai turėjo galimybę įsikūnyti į valdovo ir jo pavaldinių vaidmenis, atsisėsti į valdovo sostą, pasimatuoti Žygimanto Augusto karūną ir kitus valdžios įrankius.

Paskelbė: , 2018-03-27

Svečiuose VSAT Ignalinos rinktinės pareigūnai

2018 m. kovo 27 d. gimnazijoje vyko I-III gimnazijos klasių mokinių susitikimas su  Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos pasienio rinktinės bendruomenės pareigūne Jolanta Vaickuviene ir Pavoverės pasienio užkardos jaunesniąja specialiste Migle Kryčeliene. Susitikimo metu pareigūnės supažindino mokinius su pasieniečio profesija, papasakojo apie pasieniečių tarnybos ypatumus, atsakė į užduotus klausimus. Pažymėjo, kad  tie  mokiniai, kurie planuoja ateityje tapti pareigūnais, privalo būti pilietiški, sąžiningi ir drausmingi, kad neužkirstų vėliau sau kelio, rinkdamiesi pareigūno profesiją.

Paskelbė: , 2018-03-26

DofE programa – siekiantiems tikslų!

Nuo 2018-03-26 Pabradės ,,Ryto“ gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą. Programos tikslas – sudaryti sąlygas kryptingam mokinių asmenybės brandos  ugdymui.

DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Mes, Pabradės ,,Ryto“ gimnazija, taikydami šią programą, skatiname jaunuolius išsikelti asmeninio tobulėjimo tikslus ir jų sistemingai siekti, didinti pasitikėjimą savimi.

Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų gimnazijoje programą vykdo DofE vadovai – skaityklos vedėja Laima Mikulėnienė ir kūno kultūros mokytojas Paulius Kamarauskas (žygio vadovas). DofE vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.

Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu.

Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Ypač DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:

  • susirasti naujų draugų;
  • mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
  • išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
  • geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
  • patirti nuotykių;
  • pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams.

Plačiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt

Plačiau apie programą pasaulyje: www.intaward.org

Paskelbė: , 2018-03-24

VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2018

Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.“ 

Justinas Marcinkevičius

Kovo 19−23 dienomis mūsų gimnazija tradiciškai prisijungė prie „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“.

Gimnazijoje pamokų ir pertraukų metu vyko įvairūs renginiai,  kviečiantys ir mokinius, ir mokytojus draugauti, stabdyti patyčias ir gerbti vieni kitus. Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ prasidėjo akcija „Draugystės juosta“, kurios metu visi mokiniai, mokytojai išėjo į gimnazijos koridorius, skambant dainai ,,Reikia draugą turėti“ ir draugiškai susikabino rankomis.

Priešmokyklinio ugdymo „Ežiukų“ ir „Voveriukų“ grupių ugdytiniai piešė ir kirpo rankutes, ant kurių rašė visus žmones, kurie gali suteikti pagalbą ištikus nelaimei mokykloje arba už jos ribų.

1-4 klasių mokiniai dirbdami grupėse, maketavo ir apipavidalino lapus gimnazijos pradinių klasių mokinių kuriamai „Draugystės knygai“. 4b klasės mokiniai savaitės BE PATYČIŲ 2018 metu kūrė savo draugystės knygeles, kuriose kiekvieną dieną, aptarę temą, atlikę įvairias užduotis, rašė apie draugystę, jausmus, patyčias, iliustravo knygeles. Drąsiausi mokiniai pristatydavo savo mintis, kūrybą klasės draugams.

5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniai dailės pamokų metu piešė plakatus draugystės tema. Prie gimnazijos skaityklos parengta mokinių spalvingų ir originalių plakatų paroda „Draugystė“. Klasių vadovai organizavo klasių valandėles patyčių, draugystės temomis, skatino pagarbius bei draugiškus mokinių, suaugusiųjų tarpusavio santykius, mokė kaip reaguoti į patyčias.

Gimnazijos socialinė pedagogė organizavo akciją „Patyčios gali ir turi liautis!“, kurios metu mokinių  grupė pertraukų metu dalino mokiniams ir mokytojams „Vaikų linijos“ parengtas atmintines „Jei susidūrei su patyčiomis – papasakok suaugusiam“, „Elektroninės patyčios. Ką daryti?“, „Pasikalbėjus palengvėja“, „Gera, kai mane supranta“.

Nuoširdžiai dėkoju visiems aktyviai dalyvavusiems ir prie akcijos organizavimo ir vykdymo prisidėjusiems, gimnazijos administracijai, priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių klasių mokytojams, klasių vadovams, dailės mokytojai, mokiniams.

Socialinė pedagogė Natalija Volujevič

Paskelbė: , 2018-03-20

Jaunojo pasieniečio būrelio nariai lankėsi Vilniaus oro uosto pasienio užkardoje

Kovo 19 d.  Pabradės „Ryto“ gimnazijos Jaunojo pasieniečio būrelio nariai lankėsi Vilniaus oro uosto pasienio užkardoje. Atvykusius į oro uostą svečius šiltai pasitiko Vilniaus oro uosto pasienio užkardos vadas Audrius Šantaras ir pavaduotoja Vitalija Leščinskienė. Netrukus vaikams išdalino laikinąsias svečių korteles ir palydėjo iki aviacijos saugos patikros punkto. Jaunuosius pasieniečio būrelio narius labai nustebino patikra ir procedūros, kurias reikėjo atlikti, kad patektų į keleivių išvykimo terminalą bei užkardos patalpas.

Užkardos instruktažų klasėje užkardos pavaduotoja mokiniams pristatė informacinį filmuką Vilniaus apie oro uosto istorijos raidą. Vėliau Jaunojo pasieniečio būrelio nariai susipažino su Vilniaus oro uosto užkardoje tarnybą atliekančių pasieniečių darbu, domėjosi darbo specifika.

Jaunimas aktyviai domėjosi ką reiškia Šengeno ir ne Šengeno šalys ir kiek jų yra. Sužinojo apie laisvą asmenų judėjimą ir skirtingų šalių asmenų patikros ypatumus. Netrukus visi galėjo susipažinti su Vilniaus oro uostu bei pasivaikščioti po įvairias patalpas: prieglobsčio prašytojų kambarius, sulaikytų asmenų patalpas, budėtojų dalį. Moksleiviai apžiūrėjo ir kitas pasieniečių darbo vietas – keleivių atvykimo ir išvykimo postus, kur galėjo realiai pamatyti kaip vyksta oro uosto keleivių dokumentų tikrinimas bei kitos procedūros.

Nusifotografavę Vilniaus oro uosto patalpose, padėkoję užkardos vadui ir pavaduotojai už įdomią ekskursiją, linksmai nusiteikę mokiniai išvažiavo namų link.

Paskelbė: , 2018-03-19

Dalyvavimas akcijoje „APKABINKIME ŽEMĘ 2018. Lietuva dėkoja“

Paskelbė: , 2018-03-17

Turininga matematikų savaitė

2018 m. kovo 12-16 dienomis Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vyko renginiai, skirti mokslų karalienei – matematikai.

Savaitė buvo pradėta parodų „Erdviniai kūnai pasaulyje“, „Linksmojo matematiko skrybėlė“ ir „3D modeliai“ eksopzicijomis. Gimnazijos mokiniai erdvinius kūnus kūrė ne tik iš popieriaus, kartono, plastikinių šiaudelių ir kitų pakuočių, bet taip pat turėjo galimybę juos pagaminti specialiu 3D spausdintuvu. Mokinių darbai visą savaitę buvo galima eksponuojami  gimnazijos koridoriuose.

Nuo pat savaitės pražios matematikos kabinetų duris taip pat puošė dėmesį prikaustančios įdomios matematinės užduotys ir įvairūs galvosūkiai. Mokiniai sprendimus ir atsakymus galėjo rašyti tam skirtoje vietoje žemiau užduočių – dar kartą įsitikinta jų išradingumu, sumanumu ir gebėjimu taikyti ne vieną  sprendimo būdą  užduočiai atlikti.

Kovo 13 d. II-IV gimnazijos  klasių moksleiviai pirmą kartą dalyvavo Lietuvos laisvosios rinkos instituto organizuojamame Nacionaliniame ekonomikos egzamine. Net 24 Pabradės „Ryto“ gimnazistai varžėsi dėl ekonomiškai raštingiausio moksleivio titulo.

Kovo mėnuo yra trečiasis metų mėnuo, todėl kovo 14 diena matematikai yra simboliška diena – šią dieną gimazijoje buvo minima π (pi) diena. Matematiškai  π reikšmė, suapvalinta iki dviejų skaitmenų po kablelio, lygi 3,14. Įdomus faktas, jog tiksaus π skaitmenų po kablelio skaičiaus ir reikšmių vis dar nėra nustatyta, tačiau 2013 m. gruodžio 28 d. buvo užfiksuotas π skaitmenų po kalbelio apskaičiavimo rekordas – buvo atrasta net 12 trilijonų skaitmens reikšmių.

Kovo 14 dieną 6 ir 8 klasių mokiniams buvo surengtas orientacinis matematinis žaidimas „Gimnazijos labirintai“. Žaidimas, lavinantis loginį mąstymą ir komandinį penkių žmonių darbą, skatino kuo skubiau susiorientuoti gimnazijos teritorijoje ir rasti paslėptus kontrolinius punktus, kuriuose buvo „paslėpta“ vis  kita užduotis.

Kovo 15 dieną I gimnazijos klasėms organizuotas „Protų mūšis“, o 5 klasėms – matematinės pasakos „Matematinė istorija“ kūrimas. Mokiniai gamino erdvinius kūnus ir ant jų kūrė labai įdomias ir niekur negirdėtas pasakas.

Kovo 16 dieną 6a klasės moksleiviai 5-8 klasių ir I-II gimnazinių klasių mokiniams surengė matematinę popietę „Linksmoji matematika“. Mokiniams buvo pristatomos išmoktos matematinės gudrybės: aštuonženklių skaitmenų sandauga, sugalvoto skaičiaus atspėjimas ir kita.

Paskelbė: , 2018-03-15

LEGO turnyras

Kovo 14 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje įvyko pirmasis LEGO konstruktorių turnyras, kuriame dalyvavo priešmokyklinukai. Pagrindiniai šio turnyro tikslai – plėsti ervinį suvokimą, atlikti logines operacijas su konstruktorių kaladėlėmis, džiaugtis kūrybos procesu, geranoriškai vertinti kitų vaikų kūrybą.

Savo jėgas ir kūrybiškumą išbandė visi norintys dalyvauti vaikai. Sužinoję apie numatomą konkursą, priešmokyklinukai su užsidegimu ir mokykloje, ir namie konstravo ne tik pastatus, bet ir baldus, mistines būtybes, žvėrelius. Konkurso dalyviai ieškojo knygų su instrukcijomis, tarėsi tarpusavyje, kaip patobulinti žaislą, kokias detales galima pakeisti.

Prieš pagrindinį LEGO turnyrą „Ežiukų“ ir „Voveriukų“ grupių vaikai dar spėjo sudalyvauti tarptautinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų fotonuotraukų parodoje „Mano Lietuva LEGO pasaulyje“, skirtoje paminėti Lietuvos 100-metį.

Pagrindinė LEGO turnyro užduotis – gyvūnėlių konstravimas. Priešmokyklinukų kūrybiniai darbai buvo labai skirtingi – ant stalų puikavosi katinai, šunys, gyvatės, paukščiai, dinozaurai, lapės, vilkai, arkliai, drugeliai, pingvinai, žirafos, žuvys. Į LEGO turnyro parodą buvo pakviesti pirmokai ir mokytojai, kurie balsavo už patikusius kūrinius. Priešmokyklinukai irgi turėjo teisę balsuoti. Po balsų skaičiavimo paaiškėjo turnyro nugalėtojai – vaikai, surinkę daugiausiai balsų:

Gabrielė Morozaitė („Ežiukų“ grupė) laimėjo pirmąją vietą,

Beata Andrukianec („Pelėdžiukų“ grupė) – antrąją vietą),

Kamil Mesevra („Voveriukų“ grupė), Tomas Strach ir Ždan Matiušonok („Ežiukų“ grupė) – 3-ąją vietą.

Paskelbė: , 2018-03-11

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena