Aktuali informacija

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija 

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija 

2014 metų kalbų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai 

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašas 

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašas 

Kovos su egzaminų stresu ginklai 

Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai 

Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą 

Karjeros vadovas – Mokytojo knyga  

Karjeros vadovas – Mokinio knyga