Apie projektą

Pabradės „Ryto“  gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“. Projekto vykdytojas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Viena pagrindinių projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ veiklų – bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose.

 

Pagrindiniai dokumentai:

1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)

2. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai MODELIS

3. Ugdymo karjerai PROGRAMA (I–XII klasei, 2012 m.)

 

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

Karjeros kompetencijų sritys:

Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimas

 • Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;
 • Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis

Karjeros galimybių pažinimas

 • Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją;
 • Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes;
 • Pažinti kintantį darbo pasaulį.

Karjeros planavimas

 • Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;
 • Priimti karjeros sprendimus;
 • Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.

Karjeros įgyvendinimas

 • Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką;
 • Tikslingai ieškoti darbo.

 

Ugdymo karjerai koordinacinė grupė

Siekiant kokybiškai organizuoti ir užtikrinti karjeros paslaugų sistemos diegimą gimnazijoje, sudaryta karjeros paslaugų koordinacinė grupė.

 

Grupės nariai:

 • Veslava Verikienė, darbo grupės vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Laima Mikulėnienė, ugdymo karjerai koordinatorė;
 • Romualdas Gadliauskas, technologijų mokytojas;
 • Rita Jedik, matematikos mokytoja;
 • Olė Kavaliūnienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Irena Kerulienė, vokiečių kalbos mokytoja;
 • Jelena Liubčenko, dorinio ugdymo mokytoja;
 • Zita Sėliukaitė, biologijos mokytoja;
 • Violeta Šestakovskienė, psichologė;
 • Natalija Volujevič, socialinė pedagogė;
 • Janina Žeromskaja, technologijų mokytoja.

Gimnazijoje karjeros klausimais (profesijos pasirinkimo, mokymosi galimybių, savęs pažinimo ir t.t.) galima kreiptis į karjeros koordinatorę Laimą Mikulėnienę (111 kab.), el. paštas laima.mikuleniene@gmail.com

Gimnazijos karjeros konsultantė Vidutė Ališauskaitė, el.paštas  vidute.alisauskaite@gmail.com

Plačiau apie projektą, ugdymo karjerai programas gimnazijos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: www.mukis.lt