Ateitininkai

Šios kategorijos įrašai:

 
Paskelbė: , 2018-10-19

Apleistų kapų tvarkymas

Netrukus lapkričio 1-oji – Visų šventųjų diena, iškart po jų – Vėlinės. Šios dienos skirtos mirusiesiems pagerbti, jų amžino poilsio vietoms aplankyti. Ateitininkų kuopos „Rasa“ vaikai kartu su globėja Ole Kavaliūniene vyko tvarkyti  Pabradės kapinėse nebelankomų ir apleistų kapų. Oras buvo geras, o darbas lengvas, suartinantis, draugiškoje kompanijoje, kurioje kiekvienas jaučiasi kaip tikros šeimos narys. Malonu, kai  sulauki pro šalį einančių praeivių draugiškų žvilgsnių ir gerų žodžių. Toks bendras darbas skatina vaikus ir toliau daryti gerus darbus, ugdo sąmoningumą ir pilietiškumą.

Paskelbė: , 2018-03-04

Šv. Kazimiero savaitgalis

Kovo 2-4 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijos ateitininkai dalyvavo Vilniaus krašto ateitininkų organizuojamame šv. Kazimiero savaitgalyje. Vaikai turiningai leido laiką.  Klausėsi Norberto Černiausko paskaitos  apie svarbiausius Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės formavimosi laikotarpius, diskutavo apie ateitininkų indėlį kuriant dabartinę Lietuvą, dalyvavo šv. Mišiose, vakare visi norintys galėjo dalyvauti talentų vakare. Visas dienas šalia jaunimo visą laiką buvo vadovai – studentai, kurie savo pavyzdžiu, atsakomybe, gebėjimu organizuoti ir rūpesčiu mokiniams skiepijo ateitininkiškas vertybes, Dievo ir artimo meilę, gyvą tikėjimo liudijimą. Sekmadienį šv. Mišių metu Deira Vainickaitė, Inga Gailiunaitė ir Gabija – Marija Reinertaitė šv. Kazimiero bažnyčioje prie Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos davė įžodį, viešai pasižadėdamos sekti Kristų, mokytis, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei, uoliai vykdyti ateitininko pareigas. Geriausias šv. Kazimiero savaitgalį praleisto laiko įvertinimas – ne vieno dalyvio paskutinę dieną skambėjęs pasakymas „dar nenoriu namo…“.

Paskelbė: , 2017-12-20

Gerumo akcija

Rudeniui keliaujant į pabaigą, pradedame užuosti žiemą – ramybės, jaukumo ir susikaupimo laiką. Kartu su Adventu prasideda ir atgailos, apsivalymo, pasiruošimo laikotarpis, laukiant Kristaus atėjimo pasaulin šventės – Kalėdų. Prasidėjus adventui Pabradės „Ryto“ gimnazijos ateitininkų kuopos „Rasa“ mokiniai jau kelis  metus iš eilės vykdė „Gerumo akciją“- rinko maisto produktus, kanceliarines priemones, žaislus socialiai remtinų šeimų vaikams. Prieš Kalėdas viskas buvo išrūšiuota ir išdalinta. Ateitininkų kuopos „Rasa“ vaikai dėkoja visai mokyklos bendruomenei, tėveliams, kurie prisidėjo prie šios akcijos vykdymo. Mes negalime laiko nei sustabdyti, nei sulėtinti, tačiau nuspalvinti jį savo  gerais darbais, pagalba artimui – mes galime.

Paskelbė: , 2017-11-20

Dalyvavimas Aušros vartų savaitgalyje

Lapkričio 17-19 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijos ateitininkų kuopos „Rasa“ mokiniai vyko į Vilniaus krašto ateitininkų organizuojamą Aušros vartų savaitgalį „Meilė prasideda namuose“. Savaitgalio programa buvo kruopščiai suplanuota. Šeštadienį iki pietų vyko orientacinis žaidimas po Vilniaus  miestą, paskaitininkai skaitė paskaitas apie patyčias, Šventąją Šeimą, vyko diskusija.   Šeštadienio vakarą visi dalyvavome  mišiose šv. Teresės bažnyčioje, o po mišių dauguma vaikų turėjo galimybę pasirodyti talentų vakare. Smagu, kad mūsų mokiniai noriai dalyvavo talentų konkurse, skaitė skaitinius šv. Mišiose. Nors po trijų dienų grįžome pavargę, bet labai laimingi, nes susiradome dar daugiau draugų ir bendraminčių.

Paskelbė: , 2017-10-26

Apleistų kapų tvarkymas

Prieš Vėlines skubame sutvarkyti artimųjų kapus, prisimename degindami žvakutes. Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos ateitininkų kuopos vaikai kiekvienais metais eina tvarkyti apleistų kapinių ir kapelių, kurių galbūt nebėra kam prisiminti. Visa tai darome perimdami tradicijas iš tėvų ir senelių, neretai net nesusimąstydami apie tikrąją šios šventės prasmę. Smagu, kad šiais metais prie mūsų prisijungė ir mokytojas Miroslavas Vitkovski su savo 5a klasės ugdytiniais. Kartu su vaikais sutvarkėme apie 20 apleistų kapų, uždegėme žvakutes. Vaikams tai buvo miela, brangu ir svarbu, manau, jie tose talkose ir kapinių lankymuose daug ką suprato, pajuto.

Olė Kavaliūnienė, Pabradės ateitininkų kuopos „Rasa“ globėja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Paskelbė: , 2017-10-16

Dalyvavimas kuopų dienose „Šokantys lapai“

Spalio 14-15 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijos ateitininkai dalyvavo kuopų dienose „Šokantys lapai“ Dūkšte. Į Vilniaus krašto ateitininkų organizuojamą renginį atvyko ateitininkai iš įvairių Lietuvos miestų. Šiemetinė užsiėmimų tema –  „Būki geriausia savo versija“. Šia tema paskaitą  skaitė studentė ateitininkė Miglė Viselgaitė. Vaikai dalyvavo įvairiose kūrybinėse darbuotėse, lankėsi žymaus pomologo Adomo Hrebnickio muziejuje, buvo organizuotos orientacinės rungtys po Dūkštų miestelį. Vakare visi dalyvavome susitaikymo pamaldose. Sekmadienį po šv. Mišių Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje išvykome į namus,  išsiveždami gerą nuotaiką, daug idėjų ir susiradę dar daugiau bendraminčių.

Paskelbė: , 2017-04-07

Senelių lankymas prieš Velykas

Artėjant Šventoms Velykoms, reikia apsivalyti. Ir ne tik tradiciškai savo namus ir aplinką, bet ir savo sielas bei širdis – pripildyti jas džiaugsmo, laimės bei gerumo ir atjautos. Tai mes galime padaryti įvairiais būdais. Susitaikydami vieni su kitais, atleisdami vieni kitiems padarytas skriaudas ir paprašydami atleidimo. Taip pat galima savo sielas apvalyti ir tiesiog aplankius savo senus draugus, giminaičius ar tiesiog vienišą žmogų. Pabradės „Ryto“ gimnazijos ateitininkai prieš Velykas nusprendė aplankyti senelius besigydančius Pabradės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje. Vaikai sėjo velykinę žolę, gamino kiaušinius,  bendravo tarpusavyje.  Nuėję į ligoninę savo vazonėlį padovanojo kiekvienam ligoniui ir palinkėjo gražių švenčių ir sveikatos.

Tai padarius mūsų sielose bei širdyje atsirado daugiau vietos gerumui ir švelnumui, kurio taip trūksta dabartiniame skubančiame, tik savo reikalų žiūrinčiame pasaulyje.

Su artėjančiomis Šventomis Velykomis visus!

Paskelbė: , 2017-03-07

Ateitininkų kuopos „Rasa“ dalyvavimas Šv. Kazimiero savaitgalyje

Kovo 3-5 d.  Pabradės „Ryto“ gimnazijos ateitininkai vyko į Jėzuitų gimnaziją į Vilniaus krašto ateitininkų organizuojamą Šv. Kazimiero savaitgalį „Pasirinkimo laisvė“. Dalyviai buvo padalinti į grupes, pagal amžių. Savaitgalio programos metu vyko bendros paskaitos apie pareigą, atsakomybę ir pagarbą, darbas grupėse ir neformalūs užsiėmimai. Džiaugiamės, kad viena ateitininkė davė JAS įžodį. Namo vaikai grįžo pakilia nuotaika ir pilni idėjų.

Paskelbė: , 2017-02-21

Neįprasta Vasario 16-oji Pabradės „Ryto“ gimnazijoje

Kiekvienais metais gimnazijos mokytojai mąsto, kaip švęsti valstybines šventes, kad jos mokinių širdyse taptų savastimi, kad valstybės atkūrimo istorija būtų stimulas jiems gyventi, mokytis, dirbti, kurti asmeninę ir valstybės gerovę taip, kad ateinančioms kartoms daugiau niekada netektų atkurti pavergtos valstybės.

Sausio 9 d. gimnazijoje buvo atidaryta profesionalaus žurnalisto Leonardo Skirpsto fotografijų paroda „Dienos ir naktys – būti ar nebūti“, nukelianti į nepamirštamą Lietuvos istorijos tarpsnį – 1991 m. Sausio 13-ąją, kurią fotografijose ženklina minios susimąsčiusių žmonių, armatūros, metaliniai strypai su vaikų piešiniais ir nebereikalingais sovietiniais medaliais, apkasai už Aukščiausiosios Tarybos rūmų… Būtina pabrėžti, kad ir fotografijos parodos pristatymas mūsų mokiniams bei paties autoriaus Leonardo Skirpsto susitikimas su mokiniais įvyko buvusio tuometinės Pabradės antrosios vidurinės mokyklos abituriento Stanislovo Vaiciukevičiaus, UAB „Baltijos birža“ prezidento, rūpesčiu. Iki Vasario 16-osios eksponuojama paroda vis traukė mokinius ir mokytojus  stabtelėti ties nuotraukomis, įsižiūrėti į žmonių veidus ir… atpažinti vienoje iš jų gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Joną Kavaliūną, tuomet dar Vilniaus pedagoginio instituto studentą, prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Tai vėlgi liudijimas, kad Tėvynės meilę mes, pedagogai, skiepijame ne žodžiais, o veiksmais.

Apmąstant ir Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kvietimą išradingai švęsti Vasario 16-ąją, šiemet pavyko įgyvendinti gimnazijos ateitininkų ir jų vadovės Olės Kavaliūnienės idėją papuošti gimnazijos kiemelį neįprasta vėliava – mokinių ir mokytojų kūrybinės veiklos metu paruoštas ir užšaldytas geltonos, žalios, raudonos spalvos vanduo stiklinaitėse tapo tarsi mažytės  Gedimino  pilys ir ant sniego susirikiavo į  trispalvės vėliavos kontūrą. Mokiniai tikrai prisimins, kokią kompoziciją, kokia proga ir kodėl ją kūrė.

Kitokia Vasario 16-oji gimnazijoje tapo dar ir todėl, kad sužinoję apie mūsų krašto šviesuolio, ilgamečio pedagogo Broniaus Lozoraičio parengtą medžiagą apie Lietuvos kariuomenės savanorį Antaną Pošiūną, gim. 1896 m. Modžiūnų kaime,  Cirkliškio seniūnijoje, o 1985 m. palaidotą Pabradės miesto kapinėse, negalėjome Vasario 16-osios proga nepapasakoti mūsų mokiniams apie Antaną Pošiūną, nuo pat vaikystės pagautą mokslo žinių traukos, įgijusį tvirtus karo mokslo pagrindus ir juos panaudojusį Tėvynės tarnystei… Vėlgi buvusio mūsų mokinio Sauliaus Šilinio iniciatyva į renginį Vasario 16-ajai ir savanorio Antano Pošiūno atminimui pagerbti atvyko ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vadas plk. ltn. ir kariai savanoriai. Renginio metu mokinius ir mokytojus ypač sujaudino  plk. ltn. Renato Spėčiaus labai nuoširdžios mintys ir paprastas paaiškinimas, kodėl jis dalyvauja renginyje gimnazijoje, nors turi begalę darbų,  kaip ištverti ir pakelti visus kasdienius sunkumus. Anot jo, tereikia pažiūrėti į Trispalvę ir prisiminti  tuos, kurie savo gyvenimo ir gyvybės auka kūrė valstybę ir ją apgynė.

Išskirtinė proga susipažįstant su Lietuvos kariuomenės savanoriu Antanu Pošiūnu tapo galimybė pabendrauti ir su artimais savanorio giminaičiais – Pabradėje gyvenančio Lietuvos kariuomenės savanorio Antano Pošiūno anūko Andrejaus ir jo žmonos Ingos Pošiūnų šeima. Esame dėkingi jiems už asmeninio archyvo nuotraukas, kurios, kaip ir Broniaus Lozoraičio parengta medžiaga,  buvo panaudotos istorijos mokytojai metodininkei Reginai Mateikienei rengiant pristatymą apie Antaną Pošiūną. Daugiau  prasmės  mūsų renginiui suteikė ir  ilgamečio pedagogo ir mūsų krašto šviesuolio Broniaus Lozoraičio, Modžiūnų kaimo bendruomenės pirmininko pavaduotojo, muzikanto Alfonso Pošiūno, turinčio giminystės sąsajų su savanorio Antano Pošiūno gimine, mūsų buvusio abituriento Sauliaus Šilinio dalyvavimas mūsų renginyje.

Renginys, pradėtas valstybės himnu, gyvai giedamu gimnazijos mokinių, mokytojų, svečių,  merginų ansamblio atlikta sutartinė, patriotinės dainos sukūrė ypatingą nuotaiką. Pirmoji pažintis su svarbiausiais Lietuvos kariuomenės savanorio Antano Pošiūno gyvenimo faktais tapo paskata ir prievole domėtis ir išsamiau pažinti Antano Pošiūno turtingą asmenybę ir semtis stiprybės „vardan tos Lietuvos“.

Po renginio gimnazijoje kartu su mokiniais ir svečiais vykome į Pabradės miesto kapines ir kartu su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vadu plk. ltn. Renatu Spėčiumi bei savanorių Garbės sargyba padėjome gėlių bei uždegėme žvakutes ant Lietuvos kariuomenės savanorio Antano Pošiūno,  tremtinės, partizanės Marytės Štarolytės, buvusių gimnazijos mokinių Kovalevskių močiutės kapo, taip pat  ant kenotafo kariams sukilėliams.

Norisi tikėti, kad gyvoji istorijos pamoka Vasario 16-osios išvakarėse bus paskata mokiniams ne tik domėtis ir pažinti gimtojo krašto istoriją, bet ir ugdys pasididžiavimą savo valstybe, stiprins suvokimą, kad Lietuvos ateitis priklauso nuo kiekvieno jos piliečio padorumo ir  patriotiškumo.

Laima Markauskienė, Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktorė

Paskelbė: , 2017-02-15

Vasario 16-ąją švęsk išradingai

Ateitininkų kuopa  „Rasa“ atsiliepdama į Lietuvos Respublikos Prezidentės iniciatyvą „Vasario 16-ąją švęsk išradingai“  pasiūlė gimnazijos bendruomenei sudėlioti trispalvę  vėliavą iš vienkartiniuose indeliuose užšaldyto geltonos, žalios, raudonos spalvos vandens. Džiaugiamės, kad prie šios iniciatyvos prisijungė beveik visi mokiniai su mokytojai ir vasario 15 dieną po pirmos pamokos trispalvė buvo sudėliota gimnazijos kieme.