Projektai

Šios kategorijos įrašai:

 
Paskelbė: , 2018-10-20

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro nacionalinio projekto „Sveikata visus metus“ vykdymas

Nuo 2018 m. sausio 10 dienos gimnazijoje vykdomos projekto „Sveikata visus metus“ veiklos. Projekto tikslas – padėti paaugliams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius ir nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą bei paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Mokiniai, panorę dalyvauti šiame projekte, subūrė komandą, kuriai suteikė pavadinimą „Vitaminai“. Kiekvieną mėnesį iki 10 d. skelbiamas vis naujas iššūkis, nauja užduotis. Komanda įveikė ne vieną iššūkį ir atliko ne vieną užduotį. Jau įgyvendinti šie iššūkiai: „Burnelė – ne šiukšlynas. Skrandis – ne sąvartynas“, „Ne vien duona žmogus gyvas (fizinės ir emocinės sveikatos darna)“, „Kai sveikas-tai ir linksmas. Kai linksmas-tai ir sveikas (Juoko terapija)“, „Tylos stebuklinga versmė (Triukšmo prevencija)“, „Aš ir aplink mane“,  „Geriausi vaistai-grynas oras, šaltas vanduo…“, „Vaistažolių takeliais į sveikatos kelią“, „Dykinėjimas ir tuščias laiko leidimas yra ligos priežastis…“, „Draugui ištiesk tik švarią ranką“. Šiuo metu įgyvendiname spalio mėnesio iššūkį „Padėk sau ir draugui (Pirmoji pagalba ir savipagalba)“. Mokiniai kūrė plakatus, lankstinukus, atliko tiriamuosius, projektinius darbus, vykdė apklausas apie triukšmą ir sveiką mitybą, rezultatus pristatė gimnazijos bendruomenei ir kitiems mokiniams.

Paskelbė: , 2018-10-12

Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir Pabradės „Ryto“ gimnazija įgyvendina ugdymo erdvių modernizavimo projektą

2018 m. sausio 17 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA- R-724-01-0027 „Švenčionių r. Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos edukacinių erdvių efektyvinimas“. pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“. Projektas bus įgyvendinamas iki 2019 m. liepos 31 d.

Planuojamas projekto biudžetas – 118619,07 EUR. Lėšos skiriamos iš Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžeto.

Projekto tikslas – pagerinti Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinių ugdymosi kokybę, sukuriant kūrybiškumą skatinančią erdvę. Gimnazijai itin trūksta modernios ir šiuolaikiškos aktų salės. Iki projekto įgyvendinimo gimnazija naudojasi sena sporto sale kaip aktų sale, tačiau ji neatitinka nei higienos normų, nei reikalavimų, nei mokinių bei pedagogų poreikių.

Siekiant pagerinti Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos ugdymo kokybę, bus modernizuojama aktų salė ir sukuriama vientisa, moderni bei kūrybiškumą skatinanti erdvė. Modernizuotoje ir šiuolaikiniams mokinių poreikiams pritaikytoje patalpoje įrengiamos trys atskiros erdvės: vestibiulis, choreografijos patalpa ir aktų salė su scena bei sėdimomis vietomis. Patalpų atskyrimui naudojamos transformuojamos pertvaros, kad būtų galimybė jas sujungti įvairių koncertų ir pasirodymų metu. Tokiu būdu bus sudarytos sąlygos organizuoti įvairius švietimo, kultūrinius renginius. Choreografijos patalpoje vyks šokių kolektyvų repeticijos, o, esant poreikiui, bus galima naudoti ir kitai mokinių užklasinei veiklai (teatro, muzikos, choreografijos ir kitoms veikloms). Veiklai vykdyti bus įsigyti modernūs, transformuojami ir daugiafunkciniai baldai bei reikalinga įranga.

Šiuo metu baigiamas rengti aktų salės kapitalinio remonto projektas, kurį įgyvendinus, patalpos pasikeis neatpažįstamai.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskelbė: , 2018-10-11

Projektas „Atraskime Šimtmečio paveldą“

2018 m. rugsėjo 12 d. – spalio 12 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vykdomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis projektas „Atraskime Šimtmečio paveldą“.
2018 m. rugsėjo 21 d. gimnazijos 7-8, I-IV klasių mokiniai, istorijos mokytoja R. Mateikienė, biologijos mokytoja Z. Daškevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Alinauskienė dalyvavo mokomojoje – pažintinėje išvykoje į Aukštaitijos nacionalinį parką, Sirvėtos regioninį parką. Išvykos metu moksleiviai aplankė Cirliškio dvaro sodybos statinių kompleksą, Šventos dvaro sodybos fragmentus, Labanoro mūšio partizanų kapus, Reškutėnų paminklą Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Vytautui, „Ryto“ draugijos Reškutėnų pradžios mokyklą, Pabradės ir Švenčionių žydų kapines, kurios metu rinko medžiagą apie istorinius ir etnokultūrinius šimtmečio objektus.

Paskelbė: , 2018-10-02

Projekto „Atraskime Šimtmečio paveldą“ Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vykdymas

Rugsėjo mėnuo mokiniams – tai ne tik nauji mokslo metai, bet tai ir nauji, įdomūs projektai.  Pabradės „Ryto“ gimnazijoje rugsėjo-spalio mėnesiais vykdomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio valstybės biudžeto lėšomis projektas „Atraskime Šimtmečio paveldą“.

2018 m. rugsėjo 21 d. dieną 8, I-III gimnazijos klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoja metodininke Danguole Grincevičiene ir lietuvių kalbos mokytoja metodininke Asta Andrijauskiene bei bendradarbiaujant su Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centru vykdė projekto „Atraskime Šimtmečio paveldą“ edukacinę programą „Labanoro apylinkių partizaninio judėjimo vietomis“, dalyvavo žygyje su dviračiais Linkmenys (Ignalinos r.) – Kaltanėnai (Švenčionių r.) palei Lietuvos-Lenkijos demarkacinę liniją „Šimtmečio objektai Lenkijos okupuotame Švenčionių krašte“. Renginio metu buvo aplankytos Švenčionių krašto pokario laisvės kovų vietos Labanoro girioje, tai „Kauno“ ir „Margio“ bunkeriai. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktorius Kęstutis Lisauskas atskleidė mokiniams šio krašto istorinį palikimą, o istorijos mokytoja Danguolė Grincevičienė papasakojo mokiniams apie 1945 m. kovo mėnesį šioje vietoje vykusias Kiauneliškio kautynes tarp partizanų bei  NKVD ir reguliarios armijos dalinių, supažindino su Lietuvos partizanų kovų taktika, buitimi, jų kovų reikšme ir indėliu į pokario laisvės kovas. Vėliau mokiniai nuvyko prie paminklo skirto Lietuvos pasieniečiams Linkmenų miestelyje, saugojusiems Lietuvos ir Lenkijos demarkacinę liniją ir klausėsi labai įdomaus kraštotyrininko Antano Žilėno pasakojimo, kuris rinko apie tai medžiagą ir parašė dviejų dalių knygą „Parubežys ir parubežiniai“. Autorius pasidžiaugė, kad Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai domisi savo krašto istorija ir pirmieji, kurie čia apsilankė nuo paminklo atidarymo bei susitiko su juo.

Skaityti daugiau …

Paskelbė: , 2018-05-12

Diskusija „Pabėgėliai pasaulyje ir Lietuvoje“ ir mokomoji- pažintinė išvyka į Generolo Silvestro Žukausko poligoną

2018 m. gegužės 11 d. geografijos pamokos metu 7b klasės mokiniai ir Išlyginamosios klasės mokiniai, kurie atvykę į Lietuvą iš Tadžikistano, kartu su anglų kalbos mokytoja Irina Macanko ir geografijos mokytoja Zita Čičiurkiene  diskutavo apie pabėgėlius pasaulyje ir Lietuvoje. Rakhmonov Abdullo ir Rakhmonov Nasrullo įdomiai pristatė savo gimtosios šalies lankytinas vietas, papasakojo apie tradicijas ir papročius bei mokymosi ypatumus. Po diskusijos 7b klasės mokiniai vyko į atvirų durų dieną, kuri vyko Generolo Silvestro Žukausko poligone. Mokiniai apžiūrėjo ginkluotės ir technikos parodą, dalyvavo karinėse rungtyse ir estafetėse,  pasivažinėjo kariniais šarvuočiais bei pasivaišino kareiviška koše.

Paskelbė: , 2018-05-11

Protų mūšis „Mes – europiečiai“

2018 m. gegužės 10 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vyko projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ renginys, kurį organizavo geografijos mokytoja Zita Čičiurkienė ir IIag klasės mokinės: Kotryna Verikaitė, Deivilė Šestakovskytė ir Simona Stelmokaitė. 6-8 klasių mokinių komandos dalyvavo protų mūšyje „Mes – europiečiai“, kuriame pasitikrino savo žinias apie Europos istoriją, geografiją, kultūrą bei eurą.

Sveikiname laimėtojus: 7b klasė (I-oji vieta), 8 klasė (II-oji vieta) ir 6b klasė (III-oji vieta).

Paskelbė: , 2018-05-10

Dalyvavome Europos egzamino I-ajame etape

2018 m. gegužės 9 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vyko Europos egzaminas, kurį organizuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, bendradarbiaudama su LR Švietimo ir mokslo bei Užsienio reikalų ministerijomis, Estijos ambasada, Lux Express, Ugdymo plėtotės centru prie ŠMM, Jaunimo Europos komanda, Europe Direct. Šis egzaminas – nuo 2010 m. rengiamas nacionalinis žinių apie Europą konkursas, skirtas Europos dienai paminėti. 34 mokiniai iš II-IV gimnazijos klasių turėjo  galimybę pasitikrinti savo žinias apie ES, atsakydami į įvairius klausimus apie Europos Sąjungos istoriją, institucijas, kultūrą, kalbas bei kitas temas.

Sveikiname konkurso laimėtojus: I-oji vieta-Andrius Jedik (IIag klasė), II-oji vieta- Ieva Paukšta ir Rolandas Romanovskis (IIIg klasė), III-oji vieta-Beata Jundo (IIag klasė).

Paskelbė: , 2018-05-09

Orientacinis žaidimas „Europa mūsų mieste“

2018 m. gegužės 8 d. Pabradės mieste vyko projekto „Mokyklos-Europos Parlamento ambasadorės“ renginys – orientacinis žaidimas „Europa mūsų mieste“, kurį organizavo Pabradės „Ryto“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Margarita Šalnė, geografijos mokytoja Zita Čičiurkienė ir IIag klasės mokiniai. Orientacinis žaidimas vyko bendradarbiaujant su gimnazijos socialiniais partneriais: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, Pabradės miesto biblioteka-filialas, Pabradės girininkija, Pabradės poliklinika, kurių patalpose buvo įsikūrę orientacinio žaidimo punktai bei kartu su darbuotojais sukurtos užduotys apie ES. Orientaciniame žaidime dalyvavo penkios mokinių komandos: 8 klasės (klasės vadovė Violeta Šestakovskienė), Iag (komandos vadovė – socialinė pedagogė Natalija Valujevič), Ibg (komandos vadovė- biologijos mokytoja Zita Daškevičienė), IIag (komandos vadovas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Jonas Kavaliūnas) ir IIbg (klasės vadovė Lina Zalagienė) mokinių komandos. Mokiniai turėjo atlikti įvairias teorines ir praktines užduotis apie Europos Sąjungą bei pasitikrinti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.

Sveikiname orientacinio žaidimo laimėtojus: I vieta-IIag , II vieta- IIbg, III vieta-8 klasė.

Dėkojame už bendradarbiavimą organizuojant orientacinį žaidimą „Europa mūsų mieste“ UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ direktoriui Andrejui Jundai ir direktoriaus pavaduotojui Aroldui Bitinui, Pabradės miesto bibliotekos-filialo vedėjai Gražinai Dargytei, Pabradės poliklinikos vyriausiajai slaugytojai Astrai Belevičienei ir Pabradės girininkijos girininkui Giedriui Grincevičiui.

Paskelbė: , 2018-05-08

Konkursas „Pažinkime ES kartu“

2018 m. gegužės 7 d. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vyko projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ renginys „Pažinkime ES kartu“. Visų gimnazijos klasių mokiniai kartu su klasių vadovais ir geografijos mokytoja Zita Čičiurkienė parengė pristatymus ir užduotis apie ES šalis. 5-8 klasių mokinių komandos sėkmingai atliko užduotis apie šalių lankytinas vietas, garsius žmones ir kitas įdomybes. Konkurse „Pažinkime ES kartu“ I-ąją vietą laimėjo- 6a klasė, II-ąją vietą -7b klasė, III-ąją vietą – 5a klasė.

Paskelbė: , 2018-04-27

Sveikatą stiprinančių mokyklų judėjimo veiklos 25-mečio minėjimas

Sveikatą stiprinančių mokyklų judėjimo veiklos 25-mečio minėjimas vyko 2018 m. balandžio 27 d. Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijoje.