Projektai

Šios kategorijos įrašai:

 
Paskelbė: , 2017-10-19

Pažink Valstybę

Spalio mėnesį Pabradės „Ryto“ gimnazijos I –II klasių mokiniai prisijungė prie projekto „Pažink Valstybę“ vykdymo. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras kartu su Valstybės pažinimo centru. Projekto tikslas – paskatinti mokyklų bendruomenę imtis pilietinės atsakomybės ir bendradarbiaujant su valstybės institucijomis spręsti aktualias visuomenei problemas.

Projekto uždaviniai:

  • stiprinti mokinių politinį raštingumą per įvairių valstybės gyvenimo sričių pažinimą;
  • skatinti mokinių pilietinį aktyvumą per dalyvavimą viešųjų valstybės gyvenimo reikalų svarstyme;
  • ugdyti mokinių kritinio mąstymo ir aktualių visuomenei problemų sprendimo gebėjimus.

Projekto metu mokiniai drauge su mokytojais vyks į pasirinkto viešojo sektoriaus institucijas Vilniuje ir savo mieste, rajone. Detaliau susipažins su jų veikla, aktualiausiais darbais ir kylančiomis problemomis bei turės galimybę pasiūlyti jų sprendimo būdą. Tai vienas iš būdų, kaip prasmingai įgyvendinti socialinę-pilietinę veiklą.

Paskelbė: , 2017-10-03

Paminėta Pasaulinė širdies diena

Kiekvienais metais paskutinį rugsėjo sekmadienį minima Pasaulinė širdies diena. Pasaulinė širdies federacija ir Lietuvos širdies asociacija ragina imtis veiksmų, siekiant išsaugoti gyvybes tų, kuriuos mylime. Skatina sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą, ragina atsisakyti žalingų įpročių.

Gimnazijos informaciniame stende paviešinome mokinių atliktus projektinius darbus, kurių turinys priminė veiksnius, alinančius širdį bei atskleidė patarimus, kaip išvengti rizikos. Pabrėžti sveikos gyvensenos principai: subalansuota mityba, reguliarus fizinis aktyvumas, nerūkymas, kraujo spaudimo kontrolė.

Paskelbė: , 2017-09-14

Projekto „Kultūrų tiltai“ atgarsiai Švenčionių krašte

Mokslo metų pradžioje Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai pradėjo intensyviai ruoštis svečių sutikimui iš Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos. Rugsėjo 8-9 dienomis prasidėjo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projekto „Kultūrų tiltai“ antrojo etapo įgyvendinimas. Vienas iš šio projekto tikslų- supažindinti tautinių mažumų gimnazijos atstovus su Pietryčių Lietuvos kultūra.

Mokytojus ir mokinius, atvykusius iš Klaipėdos, pirmiausiai  supažindinome su savo gimnazijos istorija, pasiekimais, neformaliojo ugdymo veiklomis. Organizavome ekskursiją po gimnaziją, jos Kraštotyros muziejų.  Svečiams parodėme šiuolaikišką kulinarijos klasę, kuri įrengta mūsų gimnazijoje laimėjus projekto „VMG mokykla“  konkursą. Gerą įspūdį jiems paliko ir moderni gimnazijos sporto salė. Vakaronės ,, Kultūrinės draugystės tiltai“ metu abiejų gimnazijų mokiniai puikiai bendravo prie arbatos puodelio, klausėsi mokinių pasakojimo apie mokyklos gyvenimo istorines akimirkas, stebėjo gimnazistų meninius pasirodymus, patys šoko ir dalyvavo įvairiuose žaidimuose. Po gimnazijos renginio projekto dalyviai vyko į Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrą, kur visų smagus bendravimas tęsėsi  prie laužo. Rugsėjo 9 d. Klaipėdos ,, Žaliakalnio“ gimnazistams buvo organizuotas turistinis žygis baidarėmis ir dviračiais po Aukštaitijos nacionalinio parko pietinę dalį bei ekskursija į Labanoro regioninį parką.

Įgyvendintas dar vienas projekto tikslas – ugdyti pasitikėjimą ir tarpusavio supratimą, toleranciją tarp asmenų, priklausančių įvairioms tautinėms grupėms. Projekto dalyviai turėjo galimybę pažinti tautinių mažumų ir lietuvių kultūros bendruosius bruožus ir skirtumus, suvokti etninės kultūros tradicijas ir papročius, buvo ugdomas gebėjimas gražiai bendrauti ir bendradarbiauti, keistis gerąja patirtimi.

Projekto veiklos, nuoširdus abiejų gimnazijų mokinių ir mokytojų bendravimas skatina tarpkultūrinius ryšius, norą pažinti įvairią kultūrą, mūsų nuostabų kraštą ir puoselėja viltį, kad tokių projektų ateityje dar bus…

 

Danguolė Grincevičienė, istorijos vyr. mokytoja

Paskelbė: , 2017-06-05

Jaunojo kolegos savaitė

Viešoji įstaiga „Lietuvos Junior Achievement“ ir profesinės savanorystės iniciatyva „„būsiu__“ gegužės mėnesį vykdė projektą „Jaunojo kolegos savaitė“, kurio tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis ir suteikti galimybę bent dienai pamatyti, kaip vyksta skirtingų sričių įstaigų, įmonių darbai iš arti. „Jaunojo kolegos savaitėje“ dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai.

Gegužės 30 d. II-III gimnazijos klasių mokiniai kartu su Nacionalinė mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojais kelias valandas praleido unikaliame gamtos apsuptyje įsikūrusiame pramogų komplekse ,,Dubingių žirgynas“ (Molėtų r. sav.).  Mokiniai ne tik  apžiūrėjo kaimo plėtros programos paramos lėšomis įgyvendintą projektą, bet  ir susipažino su verslo galimybėmis kaime, NMA veikla, dalyvavo viktorinoje, turėjo galimybę išbandyti patikrose naudojamus modernius ploto matavimo prietaisus, stebėti pakilusio drono nufilmuotus vaizdus, kuriais remiantis nustatoma tikrinamų laukų agrarinė būklė.

Paskelbė: , 2017-06-02

Olweus programos įgyvendinimas Lietuvoje ir Pabradės „Ryto“ gimnazijoje

Olweus patyčių prevencijos programa yra viena geriausiai žinomų patyčių prevencijos programų pasaulyje. Šios programos autorius profesorius Dan Olweus iš Bergeno universiteto Norvegijoje vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti patyčių reiškinį dar septintajame dešimtmetyje. OPPP paremta daugiau nei keturiasdešimt metų trunkančiais tyrimais ir yra taikoma ne tik Norvegijoje, bet taip pat ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje bei kitose šalyse. Nuo 2008 metų Olweus patyčių prevencijos programa pradėta sėkmingai taikyti ir Lietuvos mokyklose.

Olweus programa siekiama ilgalaikio poveikio – saugios, draugiškos, pasitikėjimu grįstos aplinkos mokykloje sukūrimo ir palaikymo. Mokslinių tyrimų metu nustatyta, jog šios programos dėka mokinių, kurie tyčiojasi ar iš kurių yra tyčiojamasi, sumažėja 20 – 70 proc., taip pat sumažėja asocialaus elgesio, tokio kaip vandalizmo, vagysčių, pamokų praleidinėjimo apraiškų; klasėje pagerėja socialinis mikroklimatas, padaugėja tvarkos ir disciplinos, atsiranda geresni tarpusavio santykiai, stiprėja teigiamas požiūris į mokyklą.

Olweus programa yra unikali tuo, kad į jos vykdymą įtraukiama visa mokyklos bendruomenė – mokyklos administracija, mokytojai, techninis personalas, mokiniai, tėvai. Patyčios vyksta ne tik atvirai, bet ir užmaskuotomis formomis, todėl ši problema reikalauja sutelktų, suderintų visos bendruomenės veiksmų. Olweus programos priemonės pirmiausia yra nukreiptos į kooperatyvų suaugusiųjų mokymąsi, komandinį darbą. Tik suaugusiesiems sutarus dėl bendrų principų, išsigryninus patyčių sąvokos prasmę, išmokus jas atpažinti, pradedama dirbti su vaikais.

Olweus programos įgyvendinimo metu visi mokyklos bendruomenės nariai (mokiniai, mokyklos darbuotojai, tėvai) supažindinami su patyčių sąvoka, mokosi jas atpažinti; patyčių atveju yra apibrėžtos procedūros, kaip elgtis, kad jos nesikartotų; patyčių atvejai fiksuojami patyčių registravimo žurnale, aprašomos visos aplinkybės ir veiksmai, kurių buvo imtasi joms sustabdyti; visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias; kiekviena mokykla pasirengia ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt.

Pabradės „Ryto“ gimnazija Olweus programą sėkmingai įdiegė 2015 – 2016 metais, o nuo 2017 metų toliau tęsia veiklas įgyvendindama programos kokybės užtikrinimo sistemą OPKUS, siekiant užtikrinti sistemingą darbą patyčių prevencijos srityje ir toliau palaikyti saugią bei  tarpusavio bendradarbiavimu paremtą mokyklos atmosferą.

2016 m. lapkričio mėnesį mokykloje buvo atlikta pakartotinė Olweus mokinių apklausa, kurioje sudalyvavo 258 mokiniai (88,1 proc.). Rezultatų analizė atskleidė, jog mokykloje bendras vaikų, patiriančių patyčias, rodiklis per metus sumažėjo 22 procentais. Daugiausia patyčių išlieka klasėje, kai joje nėra mokytojo, ir koridoriuose. Atsižvelgdama į šiuos duomenis, mokykla toliau  sieks taikyti specifines prevencines priemones, kurios mažintų patyčias būtent šiose mokyklos vietose. Taip pat apklausos rezultatai atskleidė, kad mokiniai pradėjo labiau pasitikėti mokyklos mokytojais. Padvigubėjo mokinių, pasisakančių apie patiriamas patyčias suaugusiems mokykloje (nuo 15 proc. 2015 m. iki 32 proc. 2016 m.). Šis procentas labai džiugina, jį bus stengiamasi didinti ir toliau. Taip pat mokinių buvo klausiama, ar dažnai mokytojai mokykloje bando sustabdyti patyčias. Net 60 procentų mokinių atsakė, kad mokytojai tai daro dažnai arba beveik visada. Tai rodo, jog mokiniai pastebi ir vertina mokytojų teigiamus veiksmus, o tai dažniausiai ir prisideda kuriant tarpusavio pasitikėjimą.

2017 m. mokykla toliau planuoja tęsti Olweus programos veiklas (mokytojai rinksis į tęstinį darbą Mokymosi ir supervizijų grupėse, mokiniams bus vedamos klasės valandėlės, bus vykdomos sistemingos patyčių stebėjimo ir intervencijos procedūros), o 2018 m. – sertifikuotis ir gauti tarptautinį Olweus mokyklos vardą.

Paskelbė: , 2017-06-02

Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).

Projektas apima daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvauja 30  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų partnerių.

Mūsų mokykloje š.m. balandžio mėnesį pradedamas tyrimas siekiant išbandyti, adaptuoti ir standartizuoti Lietuvai Vokietijos Hogrefe instituto CFT20-R metodiką vaikų akademinių gebėjimų atpažinimui.

Dalyvaudami šiame tyrime, padėsime kurti aukštesniųjų akademinių gebėjimų turinčių vaikų atpažinimo sistemą Lietuvoje bei prisidėsime prie šių vaikų ugdymo gerinimo.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto vadovę Ingą Nekrošienę, tel.: (8 5) 230 5372, inga.nekrosiene@sppc.lt.

Paskelbė: , 2017-05-11

Rusų literatūra Lietuvoje: Istorija ir šiandien

Džiaugiamės galėdami dalyvauti kultūrininko, literato Juozo Žitkausko vykdomo projekto „Literatūros vaivorykštė. Lietuvoje gyvenančių tautų literatūrinės atvertys“ projekto veikloje. 2017 m. gegužės 10 d. gimnazijoje lankėsi svečiai iš Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedros. Renginio metu II ir III gimnazijos klasių mokiniai išklausė katedros vedėjo, docento dr. Pavelo Lavrinec paskaitą apie rusų literatūrą Lietuvoje. Mokiniai išgirdo poeto Vitalijaus Asovskio eiles ir bardės Natalijos Šarovos dainas. Viktorinos metu IIag klasės mokinys E. Timoščenko už teisingai atsakytą klausimą gavo prizą.

Paskelbė: , 2017-04-08

Gimnazija dalyvavo projekte „Augu pats – auginu kitą“

2017 metų pavasarį gimnazija dalyvavo projekte „Augu pats – auginu kitą“. Projektą organizavo ir vykdė Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“, finansavo Lietuvos kultūros taryba kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir viešąja įstaiga „Menų ir mokymo namai“.

Kviečiame susipažinti su projekto „Augu pats – auginu kitą“  Gerosios patirties ir Tyrimo rezultatų analizės rekomendacijomis, kurias parengė VšĮ „Menų ir mokymo namai“.

Apibendrinimas, tyrimo duomenų analizė, rekomendacijos

Tyrimo ir veiklų rezultatų apibendrinimas, geroji patirtis

Paskelbė: , 2017-04-05

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Praūžusioje aštuntojoje „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ dalyvavome ir mes: priešmokyklinių grupių vaikai, pradinių ir vyresnių klasių mokiniai ir jų tėvai.  Kovo pabaigoje nuo pirmadienio iki penktadienio vyko klasėse užsiėmimai su vaikais „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms“, „Kiekvienas gali sustabdyti patyčias“, „Nelauk kol sunkumai užaugs“, „Apie elektronines patyčias“. Tėveliai kartu su klasių vadovais turėjo galimybę diskutuoti apie patyčias mokykloje, aptari, kaip jas atpažinti, pastebėti, o svarbiausia, padėti vaikui.

Gimnazijos socialinė pedagogė Natalija Volujevič kartu su Rima Ilgevičiene, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialiste organizavo 5-8 klasių mokiniams  pokalbius-diskusijas ,,Elektroninės patyčios. Ar žinai kaip jas stabdyti?“

O savaitės rezultatus vainikavo gimnazijos psichologės Violetos Šestakovskienės organizuotas  protų mūšis „Moku bendrauti be patyčių“ 5-8 klasių mokiniams. Vaikai pasitikrino žinias ir pritaikė įgytus gebėjimus sprendžiant patyčių situacijas.

Paskelbė: , 2017-04-02

Gimnazijoje vykdomas projektas „Augu pats – auginu kitą“

2017 m. vasario mėnesį gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su viešąja įstaiga „Menų ir mokymo namai“ dėl projekto „Augu pats – auginu kitą“ įgyvendinimo gimnazijoje.

Projektas „Augu pats – auginu kitą“ yra orientuotas į vaikų ir jaunimo kūrybiškumo, asmeninių, socialinių ir kultūrinių kompetencijų ugdymą, ypatingai akcentuojant mokinių gebėjimą efektyviai bendrauti su skirtingų kultūrų ir socialinių grupių atstovais. Projektą organizuoja ir vykdo viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“, finansuoja Lietuvos kultūros taryba kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“.

15 aktyvių gimnazijos mokinių kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Margarita Šalne bei biologijos mokytoja Zita Daškevičiene pirmojo susitikimo metu susipažino su A. Boalio Engiamųjų teatro metodais, mokėsi Vaizdinių teatro, Forumo teatro metodų. Šių metodų pagalba mokomasi atpažinti įvairias socialines situacijas, susijusias su patyčiomis, smurtu, žalingais įpročiais ir jas keisti, ieškant pozityvių problemų sprendimo būdų.

Mokiniams tokia projekto veikla labai patiko, jie išreiškė norą Forumo teatro užsiėmimus organizuoti gimnazijoje ir pasibaigus projektui. Gimnazija ieškos galimybių tokią veiklą organizuoti neformaliojo švietimo užsiėmimų metu.