Darbo užmokestis

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas 2017 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis eurais
 1. Direktorius 1582
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1380
 3. Bibliotekos vedėjas 330
 4. Skaityklos vedėjas 458
 5. Inžinierius kompiuterininkas 350
 6. Mokytojas 821
 7. Mokytojo padėjėjas 434
 8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 543
 9. Psichologas 674
 10. Logopedas 667
 11. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas 259
 12. Grupės auklėtojas 442
 13. Socialinis pedagogas 733
 14. Specialusis pedagogas 664
 15. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 671
 16. Darbininkas 380
 17. Elektrikas 100
 18. Raštinės vedėjas 522
 19. Vairuotojas 586
20. Rūbininkas 380
 21. Auklėtojo padėjėjas 398
 22. Budėtojas 255
 23. Operatorius (sekretorius) 106
24. Valytojas 402
25. Kiemsargis 285
26. Sekretorius 106