Darbo užmokestis

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas 2017 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis eurais
 1. Direktorius 1739
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1290
 3. Bibliotekos vedėjas 321
 4. Skaityklos vedėjas 327
 5. Inžinierius kompiuterininkas 346
 6. Mokytojas 824
 7. Mokytojo padėjėjas 409
 8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 518
 9. Psichologas 637
 10. Logopedas 680
 11. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas 253
 12. Grupės auklėtojas 417
 13. Socialinis pedagogas 737
 14. Specialusis pedagogas 722
 15. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 562
 16. Darbininkas 348
 17. Elektrikas 98
 18. Raštinės vedėjas 446
 19. Vairuotojas 454
20. Rūbininkas 380
 21. Santechnikas 99
 22. Budėtojas 269
 23. Operatorius (sekretorius) 97
24. Valytojas 410
25. Kiemsargis 285
26. Sekretorius 98