Darbo užmokestis

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas 2018 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis eurais
 1. Direktorius 1637
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1393
 3. Bibliotekos vedėjas 122
 4. Skaityklos vedėjas 644
 5. Inžinierius kompiuterininkas 446
 6. Mokytojas 899
 7. Mokytojo padėjėjas 462
 8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 710
 9. Psichologas 687
 10. Logopedas 693
 11. Grupės auklėtojas 453
 12. Socialinis pedagogas 787
 13. Specialusis pedagogas 761
 14. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 764
 15. Darbininkas 400
 16. Elektrikas 108
 17. Raštinės vedėjas 614
 18. Vairuotojas 574
19. Rūbininkas-budėtuojas 400
 20. Auklėtojo padėjėjas 413
 21. Budėtojas 300
 22. Operatorius (sekretorius) 113
23. Valytojas 422
24. Kiemsargis 300
25. Sekretorius 115
 26.  Santechnikas  77
 27.  Virėjas  606
 28.  Valgyklos vedėjas 531
 29.  Virtuvės pagalbinis darbininkas  204
30.  Apskaitininkas 413