Darbo užmokestis

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas 2018 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis eurais
 1. Direktorius 1757
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1306
 3. Bibliotekos vedėjas 136
 4. Skaityklos vedėjas 609
 5. Inžinierius kompiuterininkas 343
 6. Mokytojas 1016
 7. Mokytojo padėjėjas 507
 8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 763
 9. Psichologas 742
 10. Logopedas 728
 11. Grupės auklėtojas 455
 12. Socialinis pedagogas 820
 13. Specialusis pedagogas 780
 14. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 765
 15. Darbininkas 400
 16. Elektrikas 108
 17. Raštinės vedėjas 617
 18. Vairuotojas 591
19. Rūbininkas-budėtuojas 400
 20. Auklėtojo padėjėjas 429
 21. Budėtojas 300
 22. Operatorius (sekretorius) 113
23. Valytojas 418
24. Kiemsargis 300
25. Sekretorius 120
 26.  Santechnikas 109
 27.  Virėjas 665
 28.  Valgyklos vedėjas 668
 29.  Virtuvės pagalbinis darbininkas  175
30.  Apskaitininkas 389