Darbo užmokestis

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas 2017 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis eurais
 1. Direktorius 1582
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1334
 3. Bibliotekos vedėjas
 4. Skaityklos vedėjas 531
 5. Inžinierius kompiuterininkas 417
 6. Mokytojas 868
 7. Mokytojo padėjėjas 435
 8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 638
 9. Psichologas 669
 10. Logopedas 649
 11. Grupės auklėtojas 440
 12. Socialinis pedagogas 732
 13. Specialusis pedagogas 758
 14. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 639
 15. Darbininkas 317
 16. Elektrikas 100
 17. Raštinės vedėjas 522
 18. Vairuotojas 544
19. Rūbininkas 380
 20. Auklėtojo padėjėjas 382
 21. Budėtojas 290
 22. Operatorius (sekretorius) 139
23. Valytojas 397
24. Kiemsargis 285
25. Sekretorius 105
 26.  Santechnikas  96
 27.  Virėjas  587
 28.  Vyr. virėjas 593
 29.  Virtuvės pagalbinis darbininkas  200