Darbo užmokestis

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis eurais
 1. Direktorius 1618
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1445
 3. Bibliotekos vedėjas 103
 4. Skaityklos vedėjas 531
 5. Inžinierius kompiuterininkas 461
 6. Mokytojas 898
 7. Mokytojo padėjėjas 467
 8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 696
 9. Psichologas 679
 10. Logopedas 593
 11. Grupės auklėtojas 447
 12. Socialinis pedagogas 745
 13. Specialusis pedagogas 781
 14. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 726
 15. Darbininkas 400
 16. Elektrikas 107
 17. Raštinės vedėjas 510
 18. Vairuotojas 485
19. Rūbininkas-budėtuojas 400
 20. Auklėtojo padėjėjas 413
 21. Budėtojas 300
 22. Operatorius (sekretorius) 109
23. Valytojas 444
24. Kiemsargis 300
25. Sekretorius 115
 26.  Santechnikas  107
 27.  Virėjas  598
 28.  Valgyklos vedėjas 645
 29.  Virtuvės pagalbinis darbininkas  168
30.  Apskaitininkas 413