Darbo užmokestis

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas 2017 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis eurais
 1. Direktorius 1579
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1325
 3. Bibliotekos vedėjas 330
 4. Skaityklos vedėjas 456
 5. Inžinierius kompiuterininkas 415
 6. Mokytojas 735
 7. Mokytojo padėjėjas 427
 8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 706
 9. Psichologas 658
 10. Logopedas 632
 11. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 12. Grupės auklėtojas 436
 13. Socialinis pedagogas 719
 14. Specialusis pedagogas 691
 15. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 641
 16. Darbininkas 285
 17. Elektrikas 100
 18. Raštinės vedėjas 519
 19. Vairuotojas 564
20. Rūbininkas 380
 21. Auklėtojo padėjėjas 390
 22. Budėtojas 285
 23. Operatorius (sekretorius) 105
24. Valytojas 380
25. Kiemsargis 285
26. Sekretorius 105
 27.  Santechnikas  180
 28.  Virėjas  410
 29.  Vyr. virėjas 605
 30.  Virtuvės pagalbinis darbininkas  322