Gerbiami Tėveliai!

Paskelbė: , 2017-05-20

Informuojame, kad nuo 2017 m. kovo 1d. iki rugpjūčio 31d. priimami prašymai į pirmą klasę (prašymus nešti į raštinę, tel. 53150)

Laukiame Jūsų vaikučių 2017 m. birželio 6—8 dienomis būsimųjų pirmokų mokyklėlėje. Pamokėlių pradžia 9 val.

Kas žinotina būsimų pirmokų tėvams

Pagal Švietimo įstatymą į pirmąją klasę tėvai privalo išleisti vaiką, kuriam kalendoriniais metais sukanka septyneri (gimę 2010 m.) ir šešerių metų amžiaus vaiką (gimusį 2011 m.) kurio branda ir pasirengimas mokyklai buvo teigiamai įvertinti prieš pradedant lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę.

Būsimųjų pirmokų tėvai pateikia:

 • prašymą gimnazijos direktoriui,
 • nustatytos formos sveikatos pažymą,
 • gimimo liudijimo kopiją.

Pateikus šiuos dokumentus, iki rugsėjo 1 d. sudaroma mokymo sutartis. Šioje sutartyje abi šalys (vaiko tėvai ir gimnazija) susitaria dėl ugdymo programos įgyvendinimo sąlygų, gimnazijos ir tėvų atsakomybės.

Mokykloje vaikams teikiama ši švietimo pagalba: logopedo, specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė.

Po pamokų mokiniai gali lankyti pailgintos dienos grupę, įvairius būrelius.

Mokiniai iš mažas pajamas gaunančių šeimų mokykloje maitinami nemokamai.

Pirmokui reikalingos priemonės:

 1. Rašalinis parkeris.
 2. Plunksninė (penalas).
 3. Spalvoti pieštukai, flomasteriai, paprastas minkštas pieštukas, trintukas, liniuotė, drožtukas.
 4. Akvareliniai dažai, guašas.
 5. Plastilinas.
 6. Spalvotas popierius, kartonas.
 7. Piešimo sąsiuvinis (paprastas ir akvarelei).
 8. Žirklės.
 9. Pieštukiniai (sausi) klijai.
 10. Rašymo sąsiuviniai 1 klasei linijomis (5 vnt.).
 11. 11.Matematikos sąsiuviniai dideliais langeliais 1 klasei (5 vnt.).
 12. Aplankas sąsiuviniams (papkė).
 13. Aplankalai sąsiuviniams ir vadovėliams.
 14. Sportinė apranga, sportinė avalynė.
 15. Avalynė šokio pamokai.
 16. Segtuvai (plastikiniai) darbams, 2 vnt.
 17. Kuprinė.