Karjera

Vadovaudamiesi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680, skelbiame informaciją apie laisvą mokytojo pareigybę:

Darbo vieta – Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija (Upės g. 19, Pabradė, 18169 Švenčionių r. sav.)

Pareigybės pavadinimas – anglų kalbos mokytojas

Darbo krūvis – 22 kontaktinės valandos

Darbo sutarties rūšis – neterminuota

Kvalifikacijos reikalavimai – anglų kalbos mokytojo kvalifikacinė kategorija

Privalumas – ne mažesnis kaip 5 metų pedagoginis darbo stažas

Dokumentus prašome pateikti raštinei iki 2017 m. rugpjūčio 2 d., t.y. per 14 kalendorinių dienų, įskaitant paskelbimo dieną, adresu Upės g. 19, Pabradė, 18169  Švenčionių r., tel. (8 387) 53150, el. pašto adresas rastine@rytogimnazija.eu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
  6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
  7. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentus ar jų kopijas galima pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.