Neformalusis ugdymas

 2016-2017 m.m.

Eil.

Nr.

Būrelio pavadinimas

Būrelio vadovas

Vieta

1.

Jaunųjų žurnalistų

Andrijauskienė A.

215 kab.

2.

Šokių būrelis

Andrukianec L.

Aktų salė

3.

Ekologų klubas „Žaliuoji taku“

Čičiurkienė Z.

303 kab.

4.

Sveikos gyvensenos būrelis „Sveikuoliai” 1-2 kl.

Gerojimienė E.

Sporto salė

5.

Saugaus eismo būrelis „Šviesoforas“

Gerojimienė E.

2b klasė

6.

Ankstyvosios prevencijos mokyklėlė „Obuolio draugai“

Gerojimienė E.

2b klasė

7.

Teatro būrelis

Godliauskienė D.

4a klasė

8.

Matematikos būrelis „2×2“

Godliauskienė D.

4a klasė

9.

Verslumo būrelis

Jedik R.

208 kab.

10.

Krepšinio būrelis

Kamarauskas P.

Sporto salė

11.

Jaunojo pasieniečio būrelis

Kamarauskas P.

Sporto salė

12.

Ateitininkų kuopa „Rasa”

Kavaliūnienė O.

1a klasė

13.

Judriųjų žaidimų būrelis

Kozlovskij G.

Sporto salė

14.

Jaunųjų ugniagesių būrelis

Kozlovskij G.

Sporto salė

15.

Vokiečių kalbos būrelis „Jaunasis gidas“

Keruliene I.

106

16.

Sveikos gyvensenos būrelis „Sveikuoliai” 3-4 kl.

Markinienė R.

Sporto salė

17.

Saugaus eismo būrelis „Šviesoforas“

Markinienė R.

2a klasė

18.

Ankstyvosios prevencijos mokyklėlė „Obuolio draugai“

Markinienė R.

2a klasė

19.

Matematikos būrelis „Gudručių klubas“

Martinkėnienė R.

4b klasė

20.

Kraštotyros būrelis

Mateikienė R.

306 kab.

Muziejus

21.

Diskusijų klubas

Mateikienė R.

306 kab.

22.

Matematikos būrelis

Meškovienė E.

212 kab.

23.

Jaunųjų miškininkų būrelis

„Alksniai”

Morozienė D.

304 kab.

24.

Meno terapijos būrelis specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniams

Paukštienė G.

Soc. globos

namai, spec.ped.
kab.

25.

Dainavimo būrelis „DO-RE-MI“

Rudinskienė E.

301 kab.

302 kab.

26.

Dailės būrelis

Semaško Ž.

312 kab.

27.

IT būrelis „Kompiuteris ir aš“

Vitkovski M.

204 kab.

28.

Anglų kalbos būrelis „Smalsiukai

Žavoronkova I.

112 kab.

29.

Jaunųjų dizainerių būrelis

Žeromskaja J.

211 kab.

310 kab.

30.

Matematikos būrelis „Gudragalvis“

Žolnerovičienė I.

2a klasė