Olweus programos įgyvendinimas Lietuvoje ir Pabradės „Ryto“ gimnazijoje

2017-06-02

Olweus patyčių prevencijos programa yra viena geriausiai žinomų patyčių prevencijos programų pasaulyje. Šios programos autorius profesorius Dan Olweus iš Bergeno universiteto Norvegijoje vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti patyčių reiškinį dar septintajame dešimtmetyje. OPPP paremta daugiau nei keturiasdešimt metų trunkančiais tyrimais ir yra taikoma ne tik Norvegijoje, bet taip pat ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje bei kitose šalyse. Nuo 2008 metų Olweus patyčių prevencijos programa pradėta sėkmingai taikyti ir Lietuvos mokyklose.

Olweus programa siekiama ilgalaikio poveikio – saugios, draugiškos, pasitikėjimu grįstos aplinkos mokykloje sukūrimo ir palaikymo. Mokslinių tyrimų metu nustatyta, jog šios programos dėka mokinių, kurie tyčiojasi ar iš kurių yra tyčiojamasi, sumažėja 20 – 70 proc., taip pat sumažėja asocialaus elgesio, tokio kaip vandalizmo, vagysčių, pamokų praleidinėjimo apraiškų; klasėje pagerėja socialinis mikroklimatas, padaugėja tvarkos ir disciplinos, atsiranda geresni tarpusavio santykiai, stiprėja teigiamas požiūris į mokyklą.

Olweus programa yra unikali tuo, kad į jos vykdymą įtraukiama visa mokyklos bendruomenė – mokyklos administracija, mokytojai, techninis personalas, mokiniai, tėvai. Patyčios vyksta ne tik atvirai, bet ir užmaskuotomis formomis, todėl ši problema reikalauja sutelktų, suderintų visos bendruomenės veiksmų. Olweus programos priemonės pirmiausia yra nukreiptos į kooperatyvų suaugusiųjų mokymąsi, komandinį darbą. Tik suaugusiesiems sutarus dėl bendrų principų, išsigryninus patyčių sąvokos prasmę, išmokus jas atpažinti, pradedama dirbti su vaikais.

Olweus programos įgyvendinimo metu visi mokyklos bendruomenės nariai (mokiniai, mokyklos darbuotojai, tėvai) supažindinami su patyčių sąvoka, mokosi jas atpažinti; patyčių atveju yra apibrėžtos procedūros, kaip elgtis, kad jos nesikartotų; patyčių atvejai fiksuojami patyčių registravimo žurnale, aprašomos visos aplinkybės ir veiksmai, kurių buvo imtasi joms sustabdyti; visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias; kiekviena mokykla pasirengia ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt.

Pabradės „Ryto“ gimnazija Olweus programą sėkmingai įdiegė 2015 – 2016 metais, o nuo 2017 metų toliau tęsia veiklas įgyvendindama programos kokybės užtikrinimo sistemą OPKUS, siekiant užtikrinti sistemingą darbą patyčių prevencijos srityje ir toliau palaikyti saugią bei  tarpusavio bendradarbiavimu paremtą mokyklos atmosferą.

2016 m. lapkričio mėnesį mokykloje buvo atlikta pakartotinė Olweus mokinių apklausa, kurioje sudalyvavo 258 mokiniai (88,1 proc.). Rezultatų analizė atskleidė, jog mokykloje bendras vaikų, patiriančių patyčias, rodiklis per metus sumažėjo 22 procentais. Daugiausia patyčių išlieka klasėje, kai joje nėra mokytojo, ir koridoriuose. Atsižvelgdama į šiuos duomenis, mokykla toliau  sieks taikyti specifines prevencines priemones, kurios mažintų patyčias būtent šiose mokyklos vietose. Taip pat apklausos rezultatai atskleidė, kad mokiniai pradėjo labiau pasitikėti mokyklos mokytojais. Padvigubėjo mokinių, pasisakančių apie patiriamas patyčias suaugusiems mokykloje (nuo 15 proc. 2015 m. iki 32 proc. 2016 m.). Šis procentas labai džiugina, jį bus stengiamasi didinti ir toliau. Taip pat mokinių buvo klausiama, ar dažnai mokytojai mokykloje bando sustabdyti patyčias. Net 60 procentų mokinių atsakė, kad mokytojai tai daro dažnai arba beveik visada. Tai rodo, jog mokiniai pastebi ir vertina mokytojų teigiamus veiksmus, o tai dažniausiai ir prisideda kuriant tarpusavio pasitikėjimą.

2017 m. mokykla toliau planuoja tęsti Olweus programos veiklas (mokytojai rinksis į tęstinį darbą Mokymosi ir supervizijų grupėse, mokiniams bus vedamos klasės valandėlės, bus vykdomos sistemingos patyčių stebėjimo ir intervencijos procedūros), o 2018 m. – sertifikuotis ir gauti tarptautinį Olweus mokyklos vardą.


2017-06-02

Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).

Projektas apima daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvauja 30  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų partnerių.

Mūsų mokykloje š.m. balandžio mėnesį pradedamas tyrimas siekiant išbandyti, adaptuoti ir standartizuoti Lietuvai Vokietijos Hogrefe instituto CFT20-R metodiką vaikų akademinių gebėjimų atpažinimui.

Dalyvaudami šiame tyrime, padėsime kurti aukštesniųjų akademinių gebėjimų turinčių vaikų atpažinimo sistemą Lietuvoje bei prisidėsime prie šių vaikų ugdymo gerinimo.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto vadovę Ingą Nekrošienę, tel.: (8 5) 230 5372, inga.nekrosiene@sppc.lt.


Pradinių klasių mokinių mokslo metų pabaigos šventė

2017-06-01

2017 m. gegužės 30 d. įvyko ilgai laukta pradinių klasių mokinių Mokslo metų pabaigos šventė. Gimnazijos direktorei Laimai Markauskienei įteikus Pradinio išsilavinimo pažymėjimus ketvirtokų mokytojoms Danutei Godliauskienei ir Ritutei Martinkėnienei, priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogėms Olgai Lukjanovai ir Lijanai Ivanauskienei – priešmokyklinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus, prasidėjo smagus koncertas „Atostogos kaime“. Priešmokyklinių ugdymo grupių vaikai ir pradinių klasių mokiniai šoko, dainavo, grojo įvairiais instrumentais. Koncerte savo kūrybos eiles skaitė gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja, ketvirtoko Eimanto Kerulio močiutė Irena Kerulienė, kartu su savo dukra trečioke Jekaterina Golovač dalyvavo mamytė Nina Golovač. Šventės pabaigoje, nuskambėjus smagiam trečiokų kapelos maršui, mažieji artistai visi kartu padainavo nuotaikingą dainą „Atostogos kaime“.


Džiaugėmės 2016-2017 m.m. pradinių klasių mokinių laimėjimais ir pasiekimais

2017-05-29

2017 m. gegužės 29 d. pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai susirinko pasidžiaugti besibaigiančių 2016-2017 mokslo metų laimėjimais, pasiekimais. Gimnazijos direktorė Laima Markauskienė apžvelgė šių mokslo metų pasiekimus ir įteikė padėkas geriausiai besimokiusiems bei aktyviausiems pradinių klasių mokiniams. Visi priešmokyklinukai ir pradinukai po padėkų teikimo žiūrėjo nuotaikingą ir pamokantį spektaklį „Šuniukų mokyklėlė, kačiukų acėcėlė“, kuriame vaidino 4a klasės mokiniai.


Dalyvavome Lietuvos ugdymo įstaigų protų kovų finale

2017-05-26

2017 m. gegužės 25 d. dvi gimnazijos mokinių komandos kartu su geografijos mokytoja Zita Čičiurkiene dalyvavo protų kovų finaliniame renginyje, kuris vyko Lietuvos vaikų ir jaunimo centre Vilniuje. 10-14 metų amžiaus grupėje gimnazijai atstovavo komanda „Žemės sergėtojai“, kurios nariai buvo 6b klasės mokiniai: Monika Ivanauskaitė , Anastasija Golovač, Tauras Jokūbas Grincevičius, Danielius Verikas, Eimantas Gaidamavičius, Arnas Kerulis ir 8b klasės mokinė Violeta Bučinskaitė. 15-19 metų amžiaus grupėje gimnazijai atstovavo komanda „Darnusis septynetas“, kurią sudarė Iag klasės mokiniai: Simona Stelmokaitė, Kotryna Verikaitė, Emilė Brazytė, Adrija Meškauskaitė, Ibg klasės mokinė Nomeda Plikšnytė, IIag klasės mokiniai Darius Varno ir Saulius Kazlauskas. Mūsų gimnazija už protų kovų I-ojo etapo organizavimą įstaigoje ir mokinių aplinkosaugines žinias apdovanota padėka. Po protų kovų finalo gimnazijos mokiniai pakviesti į užsiėmimą pagal edukacinę programą Saugomų teritorijų lankytojų centre.


Pažintis su inžinieriaus profesija

2017-05-23

2017 m. gegužės 9 d. grupė II-IV gimnazijos klasių mokinių grupė kartu su karjeros koordinatore Laima Mikulėniene ir socialine pedagoge Natalija Volujevič vyko į ekskursiją „Ateities inžinieriai“, skirtą profesiniam orientavimui. Vykimas organizuotas profesinio tobulinimo ir šalies konkurencingumo didinimo programos „Kurk Lietuvai“ ir projekto „Būsiu__“ iniciatyva. Mokiniai aplankė „Barclays“ ir „FL Technics“ įmones Vilniuje. „Barclays“ operacijų centre dirbantys informacinių technologijų, personalo, klientų aptarnavimo ir kitų sričių specialistai papasakojo apie savo specialybes ir apie tai kaip prisideda prie vieno didžiausių pasaulio bankų – „Barclays“ – darbo. Nuvykę į „FL Technics“ orlaivių remonto angarus, kuriuose remontuojami įvairūs lėktuvai, mokiniai susipažino su aviacijos mechanika. Informacinės technologijos ir aviacijos mechanika – tai profesinės kryptys, kuriose specialistų Lietuvoje reikia vis daugiau ir prognozuojama, kad įsidarbinimo galimybės ateityje bus geriausios.


Raskime laiko pabūti kartu!

2017-05-20

„Raskime laiko pabūti kartu!“ – tokiais žodžiais 2017 m. gegužės 19 d. gimnazijos aikštyne susirinkusius pradinių klasių mokinius ir jų tėvelius pasveikino tradicinės šeimos sporto šventės „Aš, tėtis ir mama- sportuojanti šeima“ organizatorės Alma Šekštelienė, 3a klasės mokytoja, Esmiralda Verikienė, 3b klasės mokytoja. Karštą penktadienio vakarą šeimos smagiai praleido laiką kartu sportuodamos – atlikdamos linksmas estafečių užduotis, žaisdamos kvadratą.


Gerbiami Tėveliai!

2017-05-20

Informuojame, kad nuo 2017 m. kovo 1d. iki rugpjūčio 31d. priimami prašymai į pirmą klasę (prašymus nešti į raštinę, tel. 53150)

Laukiame Jūsų vaikučių 2017 m. birželio 6—8 dienomis būsimųjų pirmokų mokyklėlėje. Pamokėlių pradžia 9 val.

Kas žinotina būsimų pirmokų tėvams

Pagal Švietimo įstatymą į pirmąją klasę tėvai privalo išleisti vaiką, kuriam kalendoriniais metais sukanka septyneri (gimę 2010 m.) ir šešerių metų amžiaus vaiką (gimusį 2011 m.) kurio branda ir pasirengimas mokyklai buvo teigiamai įvertinti prieš pradedant lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę.

Būsimųjų pirmokų tėvai pateikia:

 • prašymą gimnazijos direktoriui,
 • nustatytos formos sveikatos pažymą,
 • gimimo liudijimo kopiją.

Pateikus šiuos dokumentus, iki rugsėjo 1 d. sudaroma mokymo sutartis. Šioje sutartyje abi šalys (vaiko tėvai ir gimnazija) susitaria dėl ugdymo programos įgyvendinimo sąlygų, gimnazijos ir tėvų atsakomybės.

Mokykloje vaikams teikiama ši švietimo pagalba: logopedo, specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė.

Po pamokų mokiniai gali lankyti pailgintos dienos grupę, įvairius būrelius.

Mokiniai iš mažas pajamas gaunančių šeimų mokykloje maitinami nemokamai.

Pirmokui reikalingos priemonės:

 1. Rašalinis parkeris.
 2. Plunksninė (penalas).
 3. Spalvoti pieštukai, flomasteriai, paprastas minkštas pieštukas, trintukas, liniuotė, drožtukas.
 4. Akvareliniai dažai, guašas.
 5. Plastilinas.
 6. Spalvotas popierius, kartonas.
 7. Piešimo sąsiuvinis (paprastas ir akvarelei).
 8. Žirklės.
 9. Pieštukiniai (sausi) klijai.
 10. Rašymo sąsiuviniai 1 klasei linijomis (5 vnt.).
 11. 11.Matematikos sąsiuviniai dideliais langeliais 1 klasei (5 vnt.).
 12. Aplankas sąsiuviniams (papkė).
 13. Aplankalai sąsiuviniams ir vadovėliams.
 14. Sportinė apranga, sportinė avalynė.
 15. Avalynė šokio pamokai.
 16. Segtuvai (plastikiniai) darbams, 2 vnt.
 17. Kuprinė.

Susitikimas su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus atstovais

2017-05-15

Gegužės 15 d. gimnazijos II-IV mokiniai dalyvavo susitikime su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus atstovais. Svečiai pristatė  pilietinę akciją „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“, kuri vyksta gegužės 15-21 dienomis visose Lietuvos savivaldybėse, ir supažindino su SODROS veikla. Mokiniai sužinojo apie galimybes, kurios suteikiamos socialiai draustiems asmenims, apie pašalpų, pensijų skyrimo tvarką ir kokią žalą darbuotojui padaro „atlyginimas vokelyje“.


Gražiausi žodžiai mamai

2017-05-15

Motinos diena minima visame pasaulyje. Žemei pasipuošus pirmaisiais gėlių žiedais, ši graži šventė švenčiama ir Lietuvoje. Tą dieną visos pasaulio mamos apdovanojamos dėmesiu, šiluma, geru žodžiu. 2017 m. gegužės 11 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vyko poezijos konkursas, skirtas Motinos dienai paminėti. Eiles mokiniai skaitė anglų, rusų ir vokiečių kalbomis. Pasirinkti ir išmokti meniškai deklamuoti eilėraščius apie mamą padėjo užsienio kalbų mokytojai. Konkurse dalyvavo 27 įvairių klasių mokiniai. 8 mokiniai, užėmę 1-3 vietas, apdovanoti diplomais ir saldžiomis dovanėlėmis, kiti – padėkomis už aktyvų bei nuoširdų dalyvavimą. Sveikiname nugalėtojus ir nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams!