Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Švenčionių rajono Pabradės ,,Ryto” gimnazijos 2015-2016 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas