PIT

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-234 „Dėl profesinio orientavimo strategijos įgyvendinimo“ Pabradės „Ryto“ vidurinėje mokykloje įkurtas Profesinio informavimo taškas (PIT, as).

Pabradės „Ryto“ vidurinės mokyklos direktoriaus 2007 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-334 ,,Dėl profesinio informavimo taško profesijos patarėjų” psichologė Violeta Šestakovskienė ir mokytoja Irena Kerulienė paskirtos Profesinio informavimo taško (PIT,o) profesijos patarėjomis.

Pabradės „Ryto“ vidurinės mokyklos direktoriaus 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 74 „Dėl PIT,o darbo grupės“ paskirta PIT,o darbo grupė:

 • Romualdas Gadliauskas, technologijų mokytojas;
 • Rita Jedik, matematikos mokytoja;
 • Olė Kavaliūnienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Irena Kerulienė, vokiečių kalbos mokytoja;
 • Laima Mikulėnienė, skaityklos vedėja;
 • Violeta Šestakovskienė, psichologė;
 • Natalija Volujevič, socialinė pedagogė;
 • Janina Žeromskaja, technologijų mokytoja.

 

Profesinį informavimą ir konsultavimą  mokykloje kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Veslava Verikienė.

PROFESINIO INFORMAVIMO TIKSLAI

Padėti mokiniams:

 • pasirinkti savo kelią švietimo, mokymo bei užimtumo srityje;
 • aktyviai kurti savo profesinę karjerą;
 • ugdyti socialinį aktyvumą ir atsakomybę už savo profesinę veiklą, siekiant išvengti nedarbo.

PROFESINIO INFORMAVIMO UŽDAVINIAI

 • teikti informaciją mokiniams ir jų tėvams apie švietimo sistemą, priėmimo sąlygas bei specialybes, kurių galima mokytis profesinėse ir aukštosiose mokyklose;
 • teikti informaciją apie profesinės karjeros galimybes, profesijas ir darbo rinką bei jos prognozes;
 • gerinti jaunų žmonių įsidarbinimo gebėjimus, skatinti verslumą ir nuolatinį žinių siekimą.

 

NAUDINGA INFORMACIJA
(adresai internete)


www.aikos.smm.lt

www.ldb.lt

www.euroguidance.lt

www.darborinka.lt

www.studijos.lt

Profesijų pasaulis – http://www.karjera.puslapiai.lt/profesijos.htm

Generolo Jono Žemaičio karo akademija  – http://www.lka.lt

Kauno medicinos universitetas – http://www.kmu.lt

Lietuvos veterinarijos akademija – http://www.lva.lt

Mykolo Romerio universitetas – http://www.mruni.eu/lt/

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – http://www.vgtu.lt/

Lietuvos edukologijos universitetas – http://www.leu.lt

Vilniaus universitetas – http://www.vu.lt

Kauno kolegija – http://www.kauko.lt

Utenos kolegija – http://www.utenos-kolegija.lt

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija – http://www.kolegija.lt

Vilniaus kolegija – http://www.viko.lt

Vilniaus statybos ir dizaino kolegija – http://www.vsdk.lt

 

Kviečiame apsilankyti 
Profesinio informavimo taške (PIT,e).

 

Mus rasite 
pirmame aukšte, mokyklos skaitykloje
Upės g. 19, Pabradė
Telefonas: (8387) 54302
El. paštas: rytas.pitas@gmail.com