Psichologas

 Psichologo veiklos tikslai:

 • Padėti laiduoti mokiniams palankias psichologines sąlygas ugdymosi procese.
 • Padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių sunkumų.
 • Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.

Psichologo veiklos turinys:

 • rūpinasi mokinių psichologiniu saugumu mokykloje ir reikalingų psichologinių sąlygų sudarymu, t. y. padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis;
 • teikia individualią ir grupinę pagalbą elgesio, emocinių, bendravimo ir kt. sunkumų turintiems mokiniams ir jų tėvams (globėjams) bei už mokinių ugdymą atsakingiems mokytojams;
 • nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • inicijuoja ir vykdo psichologinių problemų prevenciją (pvz., patyčių, smurto, savižudybių);
 • konsultuoja mokinius profesijos rinkimosi klausimais;
 • atlieka tyrimus gimnazijos bendruomenei aktualiais klausimais;
 • atlieka šviečiamąjį darbą gimnazijos bendruomenėje įvairiais psichologiniais klausimais, veda psichologijos pamokas III, IV gimnazijos klasėse;
 • dalyvauja gimnazijos Prevencinio darbo grupės, Krizių valdymo grupės ir Specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
 
Gimnazijos psichologė
Violeta Šestakovskienė
 
DARBO LAIKAS:
  Pirmadienis
10.00-11.00; 13.00-15.00
  Antradienis
10.00-11.00; 13.00-15.00
  Trečiadienis
10.00-11.00; 13.00-14.00
  Ketvirtadienis
10.00-11.00; 13.00-14.00
  Penktadienis
10.00-11.00; 13.00-14.00