Socialinis pedagogas

 Socialinio pedagogo veiklos tikslas:

siekti vaiko gerovės, ugdyti socialinius gebėjimus, teikti vaikui reikalingas socialines paslaugas, sudaryti prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei brandai.

 

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • bendradarbiauja su mokiniais, tėvais (globėjais), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais;
 • dirba su vaikais, priklausomais nuo psichoaktyvių medžiagų, patiriančiais smurtą;
 • vykdo elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
 • tvarko mokinių nemokamo maitinimo dokumentus;
 • konsultuoja mokinius profesijos rinkimosi klausimais;
 • vykdo mokinių lankomumo kontrolę bei prevencinį darbą su blogai gimnaziją lankančiais ir vėluojančiais mokiniais;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistais, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato pareigūnais sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • vykdo psichoaktyvių medžiagų vartojimo, smurto prevencijos programas;
 • dalyvauja gimnazijos Specialiojo ugdymo komisijos, Prevencinio darbo grupės, Krizių valdymo komandos veikloje;
 • kartu su klasių vadovais lankosi mokinių namuose.
 
Gimnazijos
socialinė pedagogė
Natalija Volujevič
 
DARBO LAIKAS:
  Pirmadienis
8.30 – 16.20
  Antradienis
8.30 – 16.20
  Trečiadienis
8.30 – 16.20
  Ketvirtadienis
8.30 – 16.20
  Penktadienis
8.30 – 16.20