Šv. Kazimiero savaitgalis

Paskelbė: , 2018-03-04

Kovo 2-4 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijos ateitininkai dalyvavo Vilniaus krašto ateitininkų organizuojamame šv. Kazimiero savaitgalyje. Vaikai turiningai leido laiką.  Klausėsi Norberto Černiausko paskaitos  apie svarbiausius Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės formavimosi laikotarpius, diskutavo apie ateitininkų indėlį kuriant dabartinę Lietuvą, dalyvavo šv. Mišiose, vakare visi norintys galėjo dalyvauti talentų vakare. Visas dienas šalia jaunimo visą laiką buvo vadovai – studentai, kurie savo pavyzdžiu, atsakomybe, gebėjimu organizuoti ir rūpesčiu mokiniams skiepijo ateitininkiškas vertybes, Dievo ir artimo meilę, gyvą tikėjimo liudijimą. Sekmadienį šv. Mišių metu Deira Vainickaitė, Inga Gailiunaitė ir Gabija – Marija Reinertaitė šv. Kazimiero bažnyčioje prie Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos davė įžodį, viešai pasižadėdamos sekti Kristų, mokytis, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei, uoliai vykdyti ateitininko pareigas. Geriausias šv. Kazimiero savaitgalį praleisto laiko įvertinimas – ne vieno dalyvio paskutinę dieną skambėjęs pasakymas „dar nenoriu namo…“.